KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

Trong thời đại ngày nay, với xu hướng quản lý chuyên nghiệp, lãnh đạo của một doanh nghiệp hay lãnh đạo của một phòng/ ban/ bộ phận … trong doanh nghiệp thì không thể không có hiểu biết về kế toán. Tuy nhiên, khác với “dân kế toán” phải học kế toán trong nhiều năm, các “Sếp” thì chỉ cần bỏ ra 2 tuần là đủ. Bởi lẽ, các “Sếp” học kế toán không phải để làm kế toán mà là để biết về kế toán nhằm phục vụ cho công việc quản lý của mình.

Có người nói, "kế toán là một nghề", người khác lại bảo, "kế toán là một công cụ quản lý". Vậy thực ra, kế toán là gì? Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn là ai. Nếu bạn là người làm việc trong bộ phận kế toán thì ắt hẳn kế toán là "nghề" của bạn, còn nếu bạn là “Sếp” của một doanh nghiệp, phải luôn đối mặt với những lo toan, tính toán cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phải quản lý và chỉ đạo trực tiếp cho phòng tài chính – kế toán, hay chỉ đơn giản là “Sếp” của một phòng/ ban/ bộ phận, cần phải tính toán, hoạch định và luôn sát cánh với phòng tài chính – kế toán trong việc quyết định phương pháp, cách thức, chiến lược nào nhằm đem lại hiệu quả tối ưu nhất thì kế toán sẽ là một "công cụ" quan trọng để phục vụ đắc lực cho "nghề" quản lý của bạn.

Chính vì vậy, chắc chắn sẽ có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa "kế toán dành cho đội ngũ kế toán" (accounting for accountants) và "kế toán dành cho nhà quản lý" (accounting for leaders/ accounting for non-accountants).

Để hành nghề kế toán một cách chuyên nghiệp thì thường phải mất khoảng 8 năm (gồm 4 năm học ở đại học chuyên ngành tài chính kế toán và thêm khoảng ít nhất 4 năm nữa để làm công tác kế toán trong các công ty nhằm có được kinh nghiệm thực tế về nghề này).

Còn nếu bạn là Sếp (sếp doanh nghiệp hay sếp bộ phận), bạn chưa bao giờ  học về tài chính kế toán và bạn đang muốn học về kế toán như một công cụ quản lý thì sẽ mất bao lâu?

Câu trả lời nằm ở chương trình đào tạo "Kế toán dành cho lãnh đạo" của PACE. Với chương trình này, thay vì phải mất 8 năm, bạn chỉ cần bỏ ra 2 tuần để có được một công cụ quản lý rất quan trọng nhằm phục vụ cho công tác quản lý của mình - công cụ đó chính là "kế toán".

Qua chương trình này của PACE, bạn có thể hiểu cách thức tổ chức một bộ máy kế toán; hiểu được vai trò và công việc của bộ phận kế toán; hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng, ban, bộ phận khác trong toàn công ty; biết cách đọc, hiểu và phân tích những báo cáo tài chính do kế toán soạn lập; biết cách sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp … để dễ dàng quản lý hoặc phối hợp với bộ phận kế toán.

Với phương pháp "đào tạo mang tính tư vấn", chương trình này đã được PACE triển khai thành công trong suốt 15 năm qua với sự tham gia của các cấp lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn Đào tạo của Trường PACE.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 07/06/2016 Thứ 3-5
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 06/07/2016 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 01/06/2016 Thứ 4-6
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 18/06/2016 Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 25/07/2016 Thứ 2-4-6
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 14/07/2016 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 10/07/2016 Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 27/06/2016 Thứ 2-4-6
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 28/05/2016 Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 04/06/2016 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 26/05/2016 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 10/07/2016 Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 18/06/2016 Thứ 7-CN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 03/08/2016 Thứ 2-4-6
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 17/06/2016 Thứ 6-7-CN
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 25/06/2016 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 07/06/2016 Thứ 3-5
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 05/07/2016 Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 21/06/2016 Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 21/06/2016 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 13/06/2016 Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 13/06/2016 Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 02/06/2016 Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 02/07/2016 Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 15/06/2016 Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 18/06/2016 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 11/06/2016 Thứ 7
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Đang cập nhật
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Đang cập nhật
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Đang cập nhật
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH Đang cập nhật
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) Đang cập nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 24/06/2016 Thứ 6-7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG Đang cập nhật
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC Đang cập nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đang cập nhật
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ Đang cập nhật
Các chương trình toàn cầu