Trường doanh nhân PACE
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
- Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
- Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;
- Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao;-
- Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu;
- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;
- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 21/04/2018
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 07/05/2018
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 10/06/2018
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 22/05/2018
Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 14/07/2018
Thứ 7-CN
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 18/06/2018
Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 22/04/2018
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 10/06/2018
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 26/05/2018
Thứ 7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 29/05/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 08/05/2018
Thứ 3-5-7
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12/06/2018
Thứ 3-5-7
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 26/05/2018
Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 20/05/2018
Chủ Nhật
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 17/05/2018
Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 08/05/2018
Thứ 3-5-7
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 17/07/2018
Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 04/08/2018
Thứ 7-CN
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 24/07/2018
Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 01/06/2018
Thứ 6-7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 11/06/2018
Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 17/05/2018
Thứ 3-5
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 19/06/2018
Thứ 3-5-7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 14/05/2018
Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 24/04/2018
Thứ 3-5
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 21/04/2018
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 14/05/2018
Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 04/08/2018
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE