Trường doanh nhân PACE
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
- Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
- Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;
- Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao;-
- Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu;
- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;
- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 06/09/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 23/09/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 03/10/2017
Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 10/09/2017
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 02/10/2017
Thứ 2-4-6
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 06/11/2017
Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 24/09/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 27/08/2017
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 26/08/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 26/09/2017
Thứ 3-5
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 24/09/2017
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 18/09/2017
Thứ 2-4-6
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11/09/2017
Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 14/10/2017
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 07/11/2017
Thứ 3-5-7
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 12/09/2017
Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 11/09/2017
Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 26/08/2017
Thứ 7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 18/09/2017
Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 25/08/2017
Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 16/09/2017
Thứ 7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 09/10/2017
Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 26/09/2017
Thứ 3-5
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 26/08/2017
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 27/09/2017
Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 18/11/2017
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE