Trường doanh nhân PACE
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
- Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
- Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;
- Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao;-
- Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu;
- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;
- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 06/12/2016
Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 21/11/2016
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 11/12/2016
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 29/11/2016
Thứ 3-5-7
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 18/04/2017
Thứ 3-5-7
TINH THẦN TEAMWORK 06/11/2016
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 30/10/2016
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 01/11/2016
Thứ 3-5-7
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 10/12/2016
Thứ 7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 22/11/2016
Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 29/11/2016
Thứ 3-5
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 30/10/2016
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 08/11/2016
Thứ 3-5-7
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 29/10/2016
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 14/03/2017
Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 15/11/2016
Thứ 3-5-7
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 30/11/2016
Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 17/12/2016
Thứ 7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 01/11/2016
Thứ 3-5-7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 09/12/2016
Thứ 6-7-CN
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 19/12/2016
Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 07/11/2016
Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 17/12/2016
Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 12/11/2016
Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 10/12/2016
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 12/11/2016
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (08) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (04) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE