ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
- Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
- Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;
- Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao;-
- Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu;
- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;
- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 21/09/2015 Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 22/09/2015 Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 05/10/2015 Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 19/09/2015 Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 21/09/2015 Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 15/09/2015 Thứ 3-5
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 12/09/2015 Thứ 7-CN
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 26/09/2015 Thứ 7-CN
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/09/2015 Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 18/09/2015 Thứ 6-7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 11/11/2015 Thứ 2-4-6
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 22/09/2015 Thứ 3-5
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 26/09/2015 Thứ 7-CN
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 31/10/2015 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 14/09/2015 Thứ 2-4-6
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 21/09/2015 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 25/10/2015 Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 27/10/2015 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 10/10/2015 Thứ 7
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 02/11/2015 Thứ 2-4-6