Thông điệp chương trình

Trở thành Giảng viên Doanh nghiệp xuất sắc với chương trình “ATD Master Trainer”.
ATD hiện là tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về “Đào tạo & Phát triển” (L&D).
PACE là đối tác đặc quyền để triển khai Chương trình đào tạo Giảng viên Doanh nghiệp “ATD Master Trainer” của ATD tại Việt Nam.

Vai trò của Giảng viên doanh nghiệp ngày càng phát triển và đòi hỏi nhiều năng lực hơn để trở thành một Giảng viên doanh nghiệp xuất sắc, bao gồm việc xây dựng quan hệ đối tác, kỹ năng dẫn giảng tạo động lực cho học viên, và thực hiện các báo cáo liên quan về chỉ số kinh doanh để xác định tính hiệu quả của giải pháp học tập.

Dựa trên mô hình Năng lực Phát triển Tài năng / Talent Development Capability Model của Hiệp hội Phát triển Tài năng Doanh nghiệp /Asociation for Talent Development/ ATD (tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho “L&D Professionals” và “Talent Development Professionals”), chương trình đào tạo Giảng viên doanh nghiệp “ATD Master Trainer” của ATD đã minh chứng hiệu quả trên toàn cầu về việc giúp các Giảng viên “làm chủ” được toàn bộ quá trình đào tạo, từ giai đoạn xác định mục đích và đánh giá, quyết định, lên kế hoạch và chuẩn bị, thuyết trình và giảng dạy, đo lường hiệu suất và đánh giá, đến việc thực hiện các báo cáo tác động của việc đào tạo đến hiệu quả kinh doanh.

Chương trình được thiết kế khoa học, chú trọng vào tính tương tác và trải nghiệm học tập, người tham dự sẽ nâng cao năng lực thông qua việc xây dựng lý thuyết vững chắc và tập trung phát triển thực hành.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Các chuyên gia có kinh nghiệm về Đào tạo & Phát triển / Learning & Development (L&D) và Phát triển Tài năng / Talent Development (TD) mong muốn trở thành giảng viên doanh nghiệp xuất sắc.
 • Những người đang là giảng viên doanh nghiệp, giảng viên đại học về quản trị kinh doanh mong muốn trở thành giảng viên doanh nghiệp xuất sắc.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình, Học viên cần có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về Đào tạo & Phát triển / Learning & Development (L&D) hay Phát triển Tài năng / Talent Development (TD); hoặc có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giảng dạy cho doanh nghiệp (giảng dạy về lĩnh vực quản trị kinh doanh).
 • Có khả năng tiếng Anh tốt để tham dự chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh (không có phiên dịch hay biên dịch).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình, Học viên có thể:

 • Hiểu và thành thạo các kỹ năng cần thiết của ATD trong việc đào tạo và phát triển, bao gồm việc xác định mục tiêu, phân tích đánh giá, tạo môi trường học tập tích cực, quản lý những thách thức và đánh giá tổng thể.
 • Ứng dụng các nguyên lý học tập, công nghệ đào tạo, mô hình thiết kế giảng dạy hiệu quả nhất; Biết cách đo lường, đánh giá kết quả hoạt động đào tạo để phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 • Phân tích và đánh giá các kỹ năng giảng dạy thông qua các buổi nhận xét chi tiết.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình ATD Master Trainer bao gồm 4 phần, học trong 8 tuần, cụ thể như sau:

Nội dung chương trình

Giới thiệu
 • Giới thiệu tổng quan
 • Thực hành: Tóm tắt các ưu tiên trong học tập
 • Bài tập: Lựa chọn chủ đề đánh giá kỹ năng
Tuần 1

Mục đích và Đánh giá

 • Thực hiện đánh giá nhu cầu
 • Nhận thức về văn hóa
 • Khoa học về học tập
 • Thực hành: Nguyên lý học tập
 • Nguyên lý thiết kế cấu trúc
 • Mục tiêu học tập
 • Bài tập: Viết mục tiêu học tập của bạn
Tuần 2

Đưa ra quyết định

 • Quan hệ đối tác tư vấn
 • Thực hành: Lập khung đánh giá nhu cầu của bạn
 • Mô hình tạo ra quyết định
 • Hoạt động tư vấn
 • Đạo đức và Nguyên tắc
 • Đánh giá tác động
Tuần 3

Lên kế hoạch và Chuẩn bị

 • Bốn khía cạnh đào tạo
 • Thực hành: Tự đánh giá bản thân
 • Chuỗi nội dung
 • Bài tập: ROPES tổng quan
 • Phương pháp giảng dạy
 • Thực hành: Phương pháp học tập và KSAs
 • Thực hành: Ứng dụng các phương pháp
 • Phương tiện truyền tải
 • Các phương pháp hiệu quả trong việc truyền tải toàn cầu
 • Ứng dụng công nghệ mới
 • Thực hành: Ví dụ về công nghệ mới nổi
 • Quyền tác giả
 • Sức mạnh của câu chuyện (Storytelling)
 • Nhận thức và hòa nhập văn hóa
 • Hợp tác hiệu quả
 • Thực hành: Các phương pháp hiệu quả về đồng giảng và các bài học kinh nghiệm
Tuần 4

Thuyết trình và Thuyết giảng

 • Thúc đẩy thảo luận và duy trì tương tác
 • Phản hồi tập trung Mô hình phản hồi
 • Thực hành: Tạo môi trường học tập tích cực
 • Vượt qua thách thức nghề nghiệp
 • Thực hành: Vượt qua thách thức hành vi
 • Huấn luyện đồng cấp
 • Thực hành: Luyện tập kỹ năng
 • Bài tập: Đánh giá kỹ năng
Tuần 5

Hiệu suất & Đánh giá

 • Kỹ năng đánh giá
 • Thực hành: Liên kết bài tập với mục tiêu học tập và hiệu suất
 • Cách đánh giá
 • Thực hành: Các cấp độ đánh giá đào tạo
 • Thực hành: Vai trò của giảng viên trong hoạt động đánh giá
 • Thực hành: Tự nhìn nhận và tự đánh giá
 • Hướng dẫn và Huấn luyện
Tuần 6

Số liệu & Báo cáo

 • Kết quả kinh doanh
 • Quản trị sự thay đổi
 • Hoạt động cải tiến lớp học
 • Hỗ trợ hiệu suất
 • Sự sẵn sàng trong tương lai và hành trình học tập dài hạn
 • Ghi nhớ hoạt hộng của bản thân
Tuần 7 & 8

Dự án cuối kỳ

 • Kết quả kinh doanh
 • Quản trị sự thay đổi
 • Hoạt động cải tiến lớp học
 • Hỗ trợ hiệu suất
 • Sự sẵn sàng trong tương lai và hành trình học tập dài hạn
 • Ghi nhớ hoạt hộng của bản thân

 

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.

Xem thêm