TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN
SỨC KHỎE TINH THẦN
CHO DOANH NGHIỆP 
THỜI KHỦNG HOẢNG

Thời gian: 09h00-12h00, 15/04/2020

Học Viện Quản Lý PACE và Hệ sinh thái Quản trị Toàn cầu của PACE tổ chức.

Kính chào Quý vị,

Cảm ơn Quý vị đã quan tâm và đăng ký tham dự buổi Tọa đàm trực tuyến “Sức khỏe tinh thần cho doanh nghiệp thời khủng hoảng” của chúng tôi. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn xác nhận tham dự nên nên Ban Tổ chức đã ngưng nhận đăng ký tham dự.

Xin hẹn gặp lại Quý vị vào các hoạt động tiếp theo của PACE & MLV Vietnam.

Một lần nữa xin cảm ơn Quý vị và chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe!

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC

 


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA HỌC VIỆN PACE

  • FranklinCovey Vietnam Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về Phát triển lãnh đạo, Nâng cao hiệu quả và Kiến tạo văn hóa

  • Ken Blanchard Vietnam Tổ chức dẫn đầu thế giới chuyên sâu về “Lãnh đạo Tình huống / Situational Leadership”

  • Balanced Scorecard Vietnam Tổ chức hàng đầu thế giới về hoạch định, triển khai chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý theo BSC và KPI

  • Mindful Leadership Vietnam Tổ chức tiên phong trong lĩnh vực đào tạo về “mindfulness” và “mindful leadership” cho doanh nghiệp và cho xã hội

  • PACE Consulting Company Tổ chức chuyên sâu về tư vấn “Tái tạo doanh nghiệp”, “Văn hóa doanh nghiệp”, “Hệ thống quản lý”, “Hệ thống KPI”...

  • PACE Books Company Biên soạn; Chọn lọc, biên dịch, xuất bản những cuốn sách quý của thế giới về quản trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...