Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)
MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 12/03/2022 Thứ 7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 04/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 26/03/2022 Thứ 7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 02/04/2022 Thứ 7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 22/03/2022 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 07/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 26/03/2022 Thứ 7-CN BROCHURE ĐĂNG KÝ
7HS - 7 Habits of Highly Effective People (Signature)
7 Thói Quen Lãnh Đạo Hiệu Quả
18/03/2022 Thứ 6-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SIY - SEARCH INSIDE YOURSELF
Lãnh Đạo Từ Bên Trong
02/04/2022 Thứ 7-CN BROCHURE ĐĂNG KÝ
LEAN SIX SIGMA (Live Learning) 28/05/2022 Thứ 7-CN BROCHURE ĐĂNG KÝ
6CP - The 6 Critical Practices for Leading a Team
6 Thực Hành Thiết Yếu Để Quản Trị Đội Ngũ
15/04/2022 Thứ 6-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
IHRM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
International Human Resource Management
(Hà Nội)
15/04/2022 Xem lịch học BROCHURE ĐĂNG KÝ
DMI PRO - Chương trình đào tạo Digital Marketing quốc tế
World-class Training Program on Digital Marketing
(Live Learning)
10/05/2022 Xem lịch học BROCHURE ĐĂNG KÝ
CMA - KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ (PART 2)
Certified Management Accountant (CMA)
(Live Learning)
02/04/2022 Thứ 7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 09/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 29/03/2022 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Để biết thêm chi tiết về hoạt động đào tạo In-house của PACE, Quý doanh nghiệp vui lòng xem TẠI ĐÂY


Chương trình đào tạo toàn cầu

Đối tác toàn cầu của PACE