THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Khai giảng : 08/05/2021
Lịch học : Thứ 7-CN
Giờ học : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
Thời lượng : 04 buổi/ 12 giờ
Phí tham dự : 3,000,000 VNĐ
Phí ưu đãi : 2,500,000 VNĐ

Phí ưu đãi được áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

Download Brochure Đăng ký tham dự
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

Phần 1. Năng lực tư duy

 • Tư duy tổng hợp;
 • Tư duy phân tích;
 • Tư duy logic;
 • Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn.

Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới

 • Kỹ thuật “Vận não công” (Brain-storming)
  • Nguyên lý của Brain-storming;
  • Triển khai vận hành Brain-storming.
 • Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)
  • Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy;
  • Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy.
 • Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)
  • Nguyên lý của Bản đồ tư duy;
  • Triển khai vận hành Bản đồ tư duy.
 • Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)
  • Nguyên lý của tư duy đột phá;
  • Triển khai vận hành tư duy đột phá.
 • Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác
 • Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy

Phần 3. Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định

 • Xác định vấn đề:
  • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề;
   • Kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự;
   • Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn;
  • Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả.
 • Phân tích và truy tìm nguyên nhân:
  • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
   • Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone)
   • 5Why 
  • Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý.
 • Xây dựng giải pháp:
  • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp;
  • Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi.
 • Ra quyết định & thực thi giải pháp
  • Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định;
  • Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm.

Phần 4. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo

 • Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;
 • Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;
 • Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE