Trường quản trị dự án - Đối tác toàn cầu - PMI (Project Management Institute)

Được thành lập vào năm 1969, Học Viện Quản Lý Dự Án - PMI (Project Management Institute) là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp. Đến nay, PMI là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án. Chứng chỉ PMP - Project Management Professional được cấp bởi PMI là chứng chỉ quốc tế được đánh giá là uy tín và phổ biến nhất về quản lý dự án.