Hoạt Động Hội Thảo

Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng kinh doanh, những triết lý quản trị tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức mới, những tư duy mới, những xu hướng mới về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục trong cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; (2) Góp phần tạo lập môi trường để các học giả, trí thức, các nhà quản lý, lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, PACE đã nỗ lực tổ chức thành công nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, thông qua những sự kiện này của PACE, lần đầu tiên trong lịch sử kinh thương Việt Nam, doanh giới trong nước có cơ hội tiếp cận và học hỏi trực tiếp từ những “bộ óc vĩ đại”, những người thầy của quản trị kinh doanh thế giới.

Có thể kể đến một số hội thảo, hội nghị tiêu biểu mà PACE đã tổ chức như:

Hội thảo Quốc gia về “văn hóa kinh doanh” với chủ đề “Bàn về Đạo kinh doanh của người Việt” (2006);

Hội thảo Quốc tế về marketing với chủ đề “Marketing mới cho thời đại mới” do Philip Kotler, “cha đẻ” marketing hiện đại chủ trì (2007);

Hội thảo Quốc tế về cạnh tranh với chủ đề “Cạnh tranh toàn cầu và Lợi thế Việt Nam” do Michael Porter, “cha đẻ” thuyết chiến lược cạnh tranh chủ trì (2008);

Hội thảo Quốc tế về kinh tế với chủ đề “Tìm kiếm cơ hội & giải pháp trong khó khăn và khủng hoảng” do Paul Krugman, chủ nhân duy nhất Nobel kinh tế 2008, “cha đẻ” thuyết thương mại mới chủ trì (2009);

Hội thảo Quốc tế về chiến lược với chủ đề “Cạnh tranh & Chiến lược công ty ngày nay” do Michael Porter chủ trì (2010);

Hội thảo Quốc tế về nhân lực với chủ đề “Tư duy lại nhân lực và nhân tài” do Dave Ulrich, người được xem là có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay trong lĩnh vực phát triển nhân lực chủ trì (2011)…

“Lễ Tôn vinh sự học của Doanh nhân” lần thứ 8 (năm 2011) với chủ đề “Quản trị dựa vào tri thức”;

"Lễ Tôn vinh sự học của Doanh nhân" lần thứ 9 (năm 2012) với chủ đề "Lãnh đạo và Sự lựa chọn";

Talk&Think - Chia sẻ để Suy ngẫm là một diễn đàn chia sẻ tri thức phi lợi nhuận do PACE, Dự án Sách Hay và Chương trình Hạt giống lãnh đạo IPL cùng phối hợp tổ chức hàng tháng (hoàn toàn miễn phí tham dự) nhằm kết nối những nhân vật dẫn đầu và có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực với cộng đồng doanh nghiệp và với giới trẻ. Có thể kể đến một số diễn giả gần đây của Diễn đàn Talk&Think như: Nhà Nghiên cứu Triết học Bùi Văn Nam Sơn, TS. Lê Đăng Doanh, TS. Vũ Thành Tự Anh, Nhà phê bình Văn học Phạm Xuân Nguyên, Nhạc sĩ Quốc Trung, GS. Nguyễn Vân Nam, Nhà văn Đoàn Thạch Biền, Nhà biên kịch Bùi Chí Vinh, GS. Trịnh Xuân Thuận,  Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, TS. Lê Đông Phương, GS. Võ Tòng Xuân, TS. Marie-Eve Hoffet-Gachelin, TS. Nguyễn Minh Đức, PGS.TS. Đỗ Đức Định, TS. Giáp Văn Dương, Nhà nghiên cứu Inrasara, GS. Ken Schoolland và TS. Nguyễn Đức Thành, GS. Trương Quang...

CEO Talks - Diễn đàn CEO là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa các CEO quốc tế (CEO của các tập đoàn đa quốc gia) và cộng đồng doanh nghiệp do PACE tổ chức (hoàn toàn miễn phí) nhằm góp phần chia sẻ kiến thức kinh nghiệm quản trị thực tiễn trong môi trường quốc tế cho doanh nhân và doanh nghiệp trong nước.