Trường quản trị dự án - Đối tác toàn cầu - PMI (Project Management Institute)

Project Management Certification (PMC) là tổ chức hàng đầu về quản lý dự án. PACE là đối tác được ủy quyền của PMC để triển khai các chương trình đào tạo và luyện thi Chứng chỉ Quản trị Dự án Chuyên nghiệp của PMC tại Việt Nam.