Hoạt Động Nghiên cứu & Xuất bản

Với mục tiêu là góp phần “nâng cao doanh trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”, PACE đã kết hợp đào tạo với nghiên cứu, đào tạo với xuất bản, đào tạo với hội thảo, và ngược lại.

Trong suốt những năm qua, PACE cũng đã và đang triển khai hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học nhằm góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng kinh doanh tiến bộ của thời đại cho người Việt, đồng thời góp phần đưa ra những mô hình quản trị mới (vừa hội nhập với quốc tế, vừa phù hợp với môi trường quản trị và kinh doanh tại Việt Nam), những giải pháp thiết thực về quản lý và lãnh đạo cho cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, và cả các bệnh viện, trường học...

Kết quả nghiên cứu của các dự án thường được công bố qua các hội thảo và được đưa vào các chương trình đào tạo để phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Trong đó, kết quả của dự án nghiên cứu “Tư tưởng kinh doanh Việt Nam và thế giới” đã được PACE chuyển thể thành một bộ sách 25 cuốn, gọi là bộ sách “Đạo kinh doanh”.

PACE cũng xác định sách là một trong những người thầy, một trong những con đường ngắn nhất, nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong hành trình khai sáng, PACE đặc biệt quan tâm tới hoạt động xuất bản (biên soạn, biên dịch và phát hành sách). Công ty Sách DT Books, đơn vị xuất bản của PACE, được thành lập năm 2006 để đảm trách nhiệm vụ này.

Song song với việc xây dựng “Tủ Sách Doanh Trí”, một thương hiệu trong mảng sách kinh tế - quản trị, chuyển dịch những cuốn sách “gối đầu giường” của giới doanh thương toàn cầu cho doanh nhân Việt Nam, DT Books còn tiên phong trong việc biên soạn, biên dịch hàng trăm đầu sách quý thuộc nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, văn học…

Có thể kể đến một số sách do DT Books xuất bản gần đây như:

 • “Tinh hoa quản trị” (Peter Drucker)
 • “Chiến lược cạnh tranh”  (Michael E. Porter)
 • “Lợi thế cạnh tranh quốc gia”  (Michael E. Porter)
 • “Kotler bàn về tiếp thị” (Philip Kotler)
 • “Vận hành toàn cầu hóa” (Joseph E. Stiglitz)
 • “Sự trở lại của kinh tế học suy thoái” (Paul Krugman)
 • “Lãnh đạo” (Warren Bennis)
 • “7 thói quen để thành đạt” (Stephen Covey)
 • “Thẻ điểm cân bằng” (Robert Kaplan)
 • “Từ tốt đến vĩ đại” (Jim Collins)
 • “Tương lai của ngành nhân sự” (Dave Ulrich)
 • “Nguyên lý thứ Năm” (Peter Senge)
 • “Rơi tự do” (Joseph Eugene Stiglitz)
 • “Quản trị dựa vào tri thức” (Ikujiro Nonaka)
 • “Châu Á thần kỳ” (Michael Schuman)
 • “Hòn Tuyết Lăn” (Alice Shroeder)
 • “Cọp Trắng” (Aravind Adiga)
 • “Kẻ trộm sách” (Markus Zusak)