• SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 11/2019 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Phân định Quản trị, Cai trị & Siêu cai trị"Đây là bài lược ghi góc nhìn và tư tưởng quản trị của Ông Giản Tư Trung - Nhà sáng lập Học viện Quản lý PACE và Viện trưởng Viện Giáo dục IRED tại Tọa đàm về Quản trị do báo TheLEADER tổ chức mới đây.

   

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

   

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số Quý I/2019 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Thuyết "Sáng tạo công phá" - Ngôi sao dẫn đường cho sự đổi mới của Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor & Rory McDonald đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới)

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 12/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Sự thật về "Lãnh Đạo Đích Thực" của GS Bill George, Trường Kinh doanh Harvard đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business School Working Knowledge (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới)

  Đặc biệt trong số này là chuyên mục “Góc nhìn” có bài viết sâu sắc của Thầy Giản Tư Trung (tác giả sách "Đúng việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh"). Bài viết này đã được đăng trên trang nhất của Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 20/11/2018 với tựa đề "Người Thầy Kiến Tạo" (chuyên mục Thời sự & Suy nghĩ)

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 09 & 10/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Vai trò của Lãnh đạo trong Quá trình Tái tạo Mô hình Kinh doanh của Vijay Govindarajan, Chris Trimble đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới)

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 07/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết The Focused Leader/ Nhà Lãnh đạo Tập trung của Dainel Goleman đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới)

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 05-06/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài phỏng vấn Stephen M. R. Covey do MarketingJournal thực hiện với tiêu đề: Nhà Lãnh đạo nên làm gì trong một thế giới đang "Khủng hoảng niềm tin"?

  Đặc biệt trong số này là chuyên mục “Góc nhìn” có bài viết sâu sắc của Thầy Giản Tư Trung (tác giả sách "Đúng việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh"). Bài viết này đã được đăng trên trang chủ của VnExpress (chuyên mục Giáo dục).

  Song song đó là những hoạt động, sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp. Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 03-04/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết 6 yếu tố quan trọng để CHUYỂN ĐỔI mô hình kinh doanh của Stelios Kavadias, Kostas Ladas & Christoph Loch đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review.

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 01-02/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Tầm quan trọng của "Trí tuệ xúc cảm" trong nghệ thuật lãnh đạo của Dainel Goleman đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review.

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 12/2017 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Sử dụng hiệu quả 6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO" của Dainel Goleman đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review.

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

  Trong số này, chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Siêu Đổi Mới" là gì? của Clayton Chritensen và các cộng sự đã đươc đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới). Theo Thinker50, Chalyton Christensen hiện được xem là "bộ óc số 1 thế giới" về Innovation / Sáng tạo và trong 5 năm liền được bình chọn đứng dầu danh sách những tư tưởng gia quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới. Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.
 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 11/2017 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Siêu Đổi Mới" là gì? của Clayton Chritensen và các cộng sự đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review.

  Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

  Trong số này, chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Siêu Đổi Mới" là gì? của Clayton Chritensen và các cộng sự đã đươc đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới). Theo Thinker50, Chalyton Christensen hiện được xem là "bộ óc số 1 thế giới" về Innovation / Sáng tạo và trong 5 năm liền được bình chọn đứng dầu danh sách những tư tưởng gia quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới. Bên cạnh chuyên mục “Tinh hoa quản trị” là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.
 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ Tay Doanh Trí số tháng 10/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề Để trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng  đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới)

  Bên cạnh đó là câu chuyện “giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ Tay Doanh Trí số tháng 9/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề Sở hữu "Tâm thức đủ đầy" để nâng cao năng lực lãnh đạo được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới)

  Bên cạnh đó là chuyên mục “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ Tay Doanh Trí số tháng 8/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề Làm gì khi "MẤT LỬA" trong công việc? đã được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (Diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới).  

  Bên cạnh đó là câu chuyện “Giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ Tay Doanh Trí số tháng 7/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề Lãnh Đạo Chuyển Hóa - Xu thế tương lai của lãnh đạo”; bên cạnh đó là câu chuyện “giá trị sống” về những bài học kinh doanh thú vị, cùng những hoạt động sự kiện mà PACE cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Mời Quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ tay Doanh Trí số tháng 6/2017 giới thiệu với quý vị về 03 câu hỏi giúp nhà lãnh đạo tạo nên một văn hóa hiệu quả cao; bên cạnh đó là những bài học kinh doanh sâu sắc qua những câu chuyện đơn giản, cùng những tin tức thú vị khác. Mời quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ tay Doanh Trí số tháng 04-05/2017 giới thiệu với quý vị về một "Công thức" giúp gia tăng động lực nhân viên; bên cạnh đó là những bài học kinh doanh sâu sắc qua những câu chuyện đơn giản, cùng những tin tức thú vị khác.

  Mời quý vị đón đọc!

 • SỔ TAY DOANH TRÍ

  SỔ TAY DOANH TRÍ

  Sổ tay Doanh Trí số tháng 03/2017 giới thiệu với quý vị đề tài Phụ nữ làm lãnh đạo, làm thế nào để có thêm nhiều nữ lãnh đạo và quản trí giỏi trong doanh nghiệp; bên cạnh đó là những bài học kinh doanh sâu sắc qua những câu chuyện đơn giản, cùng những tin tức thú vị khác.

  Mời quý vị đón đọc!