Đào tạo theo yêu cầu Đào tạo theo yêu cầu
KHAI GIẢNG: 03-08-2024 TẠI -

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN BỞI
PACE VÀ 5 ĐỐI TÁC DANH TIẾNG TOÀN CẦU

Mục tiêu chương trình

Cung cấp một giải pháp tổng thể và đột phá nhằm giúp các doanh nghiệp biết cách chuyển hóa năng lực lãnh đạo và tái tạo toàn diện doanh nghiệp của mình.

Kiến tạo tinh thần tái-tạo-liên-tục cho lãnh đạo trong thời đại mới nhằm hiện thực hóa hành trình từ “Tốt” đến “Tầm vóc” cho chính mình và cho doanh nghiệp của mình.

Góp phần thúc đẩy khát vọng “quốc tế hóa” năng lực quản trị và nâng cao chuẩn mực của nền quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm cạnh tranh toàn cầu và chinh phục thế giới.

Thành phần tham dự

Chương trình GLP dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp đột phá cho hành trình chuyển hóa năng lực lãnh đạo, tái tạo toàn diện và nâng tầm quản trị doanh nghiệp của mình để có một năng lực cạnh tranh ngang tầm quốc tế.

Tính toàn cầu của chương trình

Đơn vị đào tạo toàn cầu

Chương trình được triển khai bởi PACE cùng 05 đối tác toàn cầu, bao gồm George Washington University, FranklinCovey, Blanchard, Balanced Scorecard và SHRM

Giải pháp đào tạo toàn cầu

Chương trình bao gồm những giải pháp quản trị tốt bậc nhất trên thế giới hiện nay, từ những đối tác dẫn đầu thế giới trong từng lĩnh vực chuyên môn về quản trị

Bằng cấp chứng chỉ toàn cầu

Học viên hoàn tất đầy đủ các cấu phần của Chương trình sẽ được cấp Chứng chỉ Mini-MBA của Đại học George Washington và Chứng chỉ Lãnh đạo Toàn cầu (GLP) của PACE cùng các đối tác toàn cầu

Năng lực cạnh tranh toàn cầu

Với những giải pháp quản trị tốt bậc nhất thế giới từ những đối tác danh tiếng toàn cầu, nhằm hình thành năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp, bất kể là doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường quốc tế hay chỉ kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Chương trình để đời

cho mọi doanh nhân nhằm nâng tầm lãnh đạo
để quản trị theo chuẩn toàn cầu

Hệ thống môn học
GLP Course Catalog

Tư tưởng
Ideologies

Bàn về Sự học Learning Revolution
Quản trị Cuộc đời Life Management

Lãnh đạo
Leadership

Lãnh đạo tầm vóc Leadership Greatness
Kỹ năng Lãnh đạo SLII Kỹ năng Lãnh đạo SLII

Chiến lược
Strategy

Chiến lược Đột phá Disruptive Strategy
Bản đồ Chiến lược Bản đồ Chiến lược

Con người
People

Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo Human Resources Management for Leaders
Đào luyện Đội ngũ Coaching Essentials

Hệ thống
System

Mô hình "4 Kỷ cương Thực thi" "4 Disciplines of Execution" Model
Hệ thống KPI KPI System
Tinh hoa Quản trị Dự án Project Management Essentials

Văn hóa
Culture

Văn hóa "7 Thói quen Hiệu quả" The 7 Habits of Highly Effective People
Văn hóa "Tốc độ Niềm tin" Leading at the Speed of Trust
Kiến tạo Khách hàng Trung thành Leading Customer Loyalty
Tư tưởng / Ideologies

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp người học “định nghĩa lại sự học”, “định nghĩa lại bản thân” và “định nghĩa lại doanh nghiệp”; biết cách hình thành hệ thống tinh thần và tư tưởng, cũng như hệ giá trị và các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho Sự học, Sự đời và đặc biệt là cho hành trình “Tái tạo doanh nghiệp” của mình.

“Sẽ mất rất nhiều năm để tạo ra một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng một cuộc cách mạng sự học của mỗi người thì có thể diễn ra một cách rất nhanh chóng, ngay tức thì, nếu mình muốn.” - TS. Giản Tư Trung

Chuyên đề này nhằm “định nghĩa lại” sự học của con người nói chung và sự học của nhà lãnh đạo nói riêng trong thời đại ngày nay. Ngoài ra, chuyên đề này còn bàn về cách thức xây dựng một “Tổ chức học tập” cho chính doanh nghiệp của họ.

“Bàn về sự học” là một trong những chuyên đề đào tạo kinh điển nhất của Trường PACE kể từ ngày thành lập, một chuyên đề mà có thể nói là hầu như 100% các doanh nhân và các nhà lãnh đạo đều tâm đắc và hào hứng.

PACE là nơi khởi xướng và khai sinh ra chuyên đề “Quản trị Cuộc đời” tại Việt Nam kể từ năm 2006. Chuyên đề này có 3 phiên bản: Phiên bản dành cho lãnh đạo, cho đội ngũ nhân viên và cho đội ngũ giáo viên. Chuyên đề “Quản trị Cuộc đời” được triển khai trong chương trình GLP này là phiên bản đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo. Tại sao đã là nhà lãnh đạo rồi mà cũng học quản trị cuộc đời? Bởi như người xưa có câu: “Cách vật, Trí tri, Chính tâm, Thành ý; Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình Thiên hạ”. Điều đó cũng có nghĩa là, một nhà lãnh đạo khó mà “trị quốc hay bình thiên hạ” (lãnh đạo công ty, quản lý đội ngũ) nếu không thực sự “tu thân” (quản trị cuộc đời). Vả lại, một nhà lãnh đạo thực sự có tầm vóc là người luôn biết cách “tự lãnh đạo mình”, đồng thời “giúp người khác biết cách tự lãnh đạo họ”. Đây chính là mô hình “lãnh-đạo-mà-không-lãnh-đạo”, “quản-trị-mà-không-quản-trị” và cũng chính là “tinh thần lãnh đạo của tương lai”.


Như vậy, có thể thấy, tư tưởng cốt lõi về “Sự học” và “Sự đời” chính là nền tảng thiết yếu cho “Sự lãnh đạo” và “Sự kinh doanh”, cũng như cho hành trình “tái tạo bản thân” và “tái tạo doanh nghiệp” của mỗi nhà lãnh đạo.

Lãnh đạo / Leadership

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách “định nghĩa lại lãnh đạo”, biết cách “tái tạo năng lực lãnh đạo” của mình, đồng thời biết cách phát triển tối đa tiềm năng lãnh đạo của bản thân để có thể dẫn dắt thành công đội ngũ của mình nhằm hiện thực hóa mọi mục tiêu và chiến lược của tổ chức:

Lãnh đạo tầm vóc / Leadership Greatness

Nếu như FranklinCovey là tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển lãnh đạo và kiến tạo văn hóa thì “4 Vai trò Trọng yếu của Lãnh đạo / The 4 Essential Roles of Leadership” (còn gọi là “Lãnh đạo Tầm vóc / Leadership Greatness”) được xem là chuyên đề phát triển lãnh đạo quan trọng bậc nhất của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành cho các cấp lãnh đạo của các doanh nghiệp dẫn đầu.

Mô hình “Lãnh Đạo Tầm Vóc” của FranklinCovey gồm 4 cấu phần (cũng là 4 tiêu chí của một nhà lãnh đạo tầm vóc): (1) Khơi dậy Niềm tin / Inspire Trust; (2) Làm rõ Mục đích / Clarify Purpose; (3) Gắn kết Hệ thống / Align Systems và (4) Phát huy Tài năng / Unleash Talent.

Chuyên đề này sẽ định nghĩa lại vai trò của lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, đồng thời cung cấp cho người tham dự một công nghệ “tái tạo lãnh đạo” hoàn chỉnh bao gồm “Tư duy, Kỹ năng & Công cụ” (Mindset, Skillset & Toolset) để biết cách nâng tầm lãnh đạo của mình.

Kỹ năng Lãnh đạo SLII / The SLII Experience

Phần lớn các nhà lãnh đạo chỉ áp dụng một phương cách lãnh đạo cho mọi nhân viên trong mọi tình huống dẫn đến sự lãng phí rất lớn: tính cam kết thấp, nhân viên nghỉ việc, năng suất giảm, cơ hội bị bỏ lỡ…

Giải pháp đào tạo "Kỹ năng Lãnh đạo SLII / The SLII Experience” - Chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới (The most widely used leadership training program in the world) của The Blanchard - nhằm giúp các nhà lãnh đạo có thể chẩn đoán được đặc tính và nhu cầu của từng nhân viên, cũng như thấu hiểu được tình hình thực tế biến động, từ đó sử dụng phong cách Kỹ năng Lãnh đạo SLII phù hợp và tối ưu cho từng nhân viên, trong từng tình huống, ở từng thời điểm khác nhau. Phương cách lãnh đạo này không chỉ hiệu quả mà còn rất nhân văn.

Chiến lược / Strategy

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên nắm bắt rõ cách thức hoạch định chiến lược và liên tục đưa ra những chiến lược đột phá và có tính lâu dài, đồng thời biết cách quản trị chiến lược đó một cách hiệu quả:

Chiến lược Đột phá / Disruptive Strategy

Tái tạo về chiến lược đòi hỏi nhà lãnh đạo cần một cách tư duy khác, phương cách tiếp cận khác, không những với sản phẩm, với khách hàng, mà còn với thị trường, với vấn đề của xã hội.

Chuyên đề “Chiến lược đột phá” này sẽ giúp cho nhà lãnh đạo hiểu rõ về tư tưởng nói chung và tư tưởng kinh doanh nói riêng, đồng thời cung cấp cho nhà lãnh đạo một mô hình “Tư duy chiến lược đột phá” nhằm biết cách liên tục đưa ra chiến lược đột phá và ưu việt cho doanh nghiệp của mình.

Trong suốt gần hai thập kỷ kể từ ngày thành lập, chuyên đề đặc biệt này của PACE đã cung cấp phương pháp luận góp phần cho việc hình thành tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược đột phá của hàng chục vạn công ty và tập đoàn đang hoạt động tại Việt Nam.

Bản đồ Chiến lược  / Strategy Maps

Chuyên đề “Bản đồ Chiến lược” của Balanced Scorecard Việt Nam trang bị cho nhà lãnh đạo một phương pháp luận vững chắc để không những hoạch định chiến lược (Planning Strategy) mà còn bản đồ hóa chiến lược đó (Mapping Strategy) nhằm thực tế hoá nó. Chuyên đề cũng làm rõ tính liên đới giữa chiến lược công ty và hành trình tạo giá trị cho khách hàng, dựa theo phương pháp quản trị chiến lược nổi tiếng Balanced Scorecard (BSC).

Balanced Scorecard và KPI là công cụ và phương pháp phổ biến bậc nhất thế giới trong việc quản trị chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý.

Con người / People

Cấu phần này gồm những môn học giúp quản trị nguồn nhân lực, kiến tạo sự thay đổi, đem lại tiềm lực và sức mạnh “nội tại” bền vững của mỗi con người, từ đó phát huy tối đa giá trị và sức mạnh chung của cả đội ngũ cho doanh nghiệp:

Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo / Human Resources Management for Leaders

Tài sản quý nhất của doanh nghiệp không phải nằm ở “Con người”, mà là ở tính “Đội ngũ” trong tập thể con người ấy.

Chuyên đề này được PACE và SHRM (Tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị nhân sự) thực hiện, sẽ trang bị cho nhà lãnh đạo nắm bắt được xu hướng, tư duy, và phương pháp quản trị nhân lực tiên tiến bậc nhất hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thách thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đòi hỏi Nhà lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc xem con người là tài sản, mà còn là nguồn tri thức vô biên cần được “kích hoạt” và “định hướng” nhằm giúp công ty không chỉ đạt được những mục tiêu ngắn hạn trước mắt, mà còn cả những mục tiêu chiến lược lâu dài.

Đào luyện Đội ngũ / Coaching Essentials

Chương trình đào tạo đặc biệt này của Blanchard (Tổ chức chuyên sâu và dẫn đầu thế giới về lĩnh vực đào tạo “lãnh đạo tình huống”) sẽ cung cấp cho nhà lãnh đạo bộ tư duy, công cụ và phương pháp để biết cách để đào luyện đội ngũ của mình một cách hiệu quả nhất.

Coaching Essentials được phát triển bởi các nhà huấn luyện cao cấp của Balanchard / Blanchard Master Certified Coaches, đồng thời chương trình này cũng được dựa theo khung năng lực đào luyện hiệu quả được xây dựng bởi các Chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF).

Hệ thống / System

Cấu phần này gồm những môn học giúp kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, từng bộ phận và của toàn tổ chức:

Mô hình

“4 Kỷ cương Thực thi” được xem là giải pháp đào tạo và tư vấn độc đáo nhất của FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) nhằm giúp doanh nghiệp thực thi hiệu quả các mục tiêu và chiến lược của mình.

Chuyên đề này sẽ triển khai phần đào tạo của giải pháp này và sẽ giới thiệu đến các nhà lãnh đạo mô hình “4 Kỷ cương Thực thi” nhằm giúp các nhà lãnh đạo biết cách tạo nên văn hóa thực thi xuất sắc nơi từng con người trong doanh nghiệp.

Hệ thống KPI / KPI System

Sự xuất hiện của Balanced Scorecard (BSC) và Key Performance Indicators (KPI) đã làm cho việc quản trị theo mục tiêu (MBO), quản trị thành tích (PM) và việc đánh giá thành tích của cá nhân và đội ngũ khả thi hơn rất nhiều. Và là công cụ và phương pháp phổ biến bậc nhất thế giới trong việc quản trị chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý.

Chương trình đặc biệt của Balanced Scorecard Việt Nam giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ những nguyên ký cốt lõi nhất của MBO và PM, đồng thời biết được đâu là những KPI cần xây dựng và biết cách xây dựng Hệ thống KPI cho từng nhân viên, từng bộ phận, từng đơn vị và cho cả doanh nghiệp của mình.

Tinh hoa Quản trị Dự án / Project Management Essentials

Phần lớn lãnh đạo đều ít có cơ hội được trang bị kiến thức khoa học bài bản về quản trị dự án. Tất nhiên, nếu học để trở thành nhà quản trị dự án chuyên nghiệp thì mất rất nhiều năm tháng, trong khi chương trình GLP này lại dành cho các nhà lãnh đạo.

Chuyên đề “Tinh hoa Quản trị Dự án” trong chương trình GLP do FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) thiết kế và triển khai chỉ tập trung cung cấp những “Tư duy, Kỹ năng và Công cụ” (Mindset, Skillset & Toolset) thiết yếu nhất về quản trị dự án mà một nhà lãnh đạo cần phải có để biết cách thành lập và chỉ đạo thành công các dự án quan trọng của doanh nghiệp mình.

Văn hóa / Culture

Cấu phần này gồm những môn học cung cấp phương pháp và giải pháp đinh chốt nhất của FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) để cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và kiến tạo “văn hóa hiệu quả cao” cho từng cá nhân và toàn doanh nghiệp của mình:

Văn hóa

Văn hoá “7 Thói quen Hiệu quả” được xây dựng dựa trên những giá trị phổ quát (universal values) và những nguyên lý trường tồn (timeless principles) về tính hiệu quả, được ví như “hệ điều hành” về tính hiệu quả cho con người. Chuyên đề này được xem là một kiệt tác trong lĩnh vực đào tạo, một chương trình đào tạo lãnh đạo có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một hành trình khai phá và đào luyện bản thân đầy thách thức mà cũng đầy thú vị với bất kỳ nhà lãnh đạo nào.

Văn hóa

“Thương hiệu” là cái “hiệu” được “thương”, việc tạo dựng thương hiệu hay Thương hiệu Uy tín cho doanh nghiệp là khát khao của bất kỳ nhà lãnh đạo nào, đặc biệt trong thời khủng hoảng niềm tin. Nói cách khác, hành trình từ "Tự trọng cá nhân" (Self-Trust) đến "Văn hóa đáng tin" (High-Trust Culture) và từ "Văn hóa đáng tin" (High-Trust Culture) đến "Thương hiệu uy tín" (Trusted Brands) cũng chính là cách thức xây dựng thương hiệu hay nhất, hiệu quả nhất và bền vững nhất đối với mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia. Chuyên đề Văn hóa "Tốc độ Niềm tin" chính là lời giải cho công cuộc tái tạo văn hóa và kiến tạo thương hiệu của mỗi doanh nhiệp và của mỗi nhà lãnh đạo.

Kiến tạo Khách hàng Trung thành / Leading Customer Loyalty

“Khách hàng trung thành” là một trong bốn yếu tố của một Tổ chức Tầm vóc, bên cạnh “Kết quả bền vững”, “Nhân viên gắn kết”, và “Cống hiến nổi bật”. Đây là một trong những giải pháp đào tạo độc đáo của FranklinCovey, tiếp cận theo triết lý “Từ bên trong” / “Inside out”, tức là xây dựng nên một văn hóa “Kiến tạo Khách hàng Trung thành” trước hết đi từ “Khách hàng nội bộ” là đội ngũ nhân viên, sau đó đến “Khách hàng bên ngoài” của doanh nghiệp. Đây không những là trách nhiệm của Nhà lãnh đạo, mà còn là sứ mệnh cao cả của doanh nghiệp để công ty không những là nơi để làm việc, mà còn là nơi để mỗi nhân viên cảm thấy thuộc về, muốn gắn bó và cống hiến. Chỉ khi như thế thì chính họ mới là người tạo nên và giữ chân khách hàng bên ngoài một cách bền vững nhất.

CẤU PHẦN HỌC TẬP & TRẢI NGHIỆM TẠI HOA KỲ

Bên cạnh việc học tại Việt Nam, Học viên có thể lựa chọn thêm Cấu phần Học tập và Trải nghiệm tại Hoa Kỳ.
Cấu phần đặc biệt này do PACE và George Washington University (GWU) phối hợp tổ chức, bao gồm:

Cấu phần
Học tập tại GWU

Trong cấu phần này, Học viên sẽ được học 2 chuyên đề với các Giáo sư hàng đầu của GWU tại Campus của GWU, đó là:

  • Chiến lược Đột phá / Disruptive Strategy
  • Quản trị & Phát triển Tài năng / Talent Development & Management

Hai chuyên đề này sẽ được triển khai bằng tiếng Anh (có phiên dịch)

Cấu phần
Trải nghiệm tại Thủ đô
Washington, DC

Bao gồm những lịch trình tham quan và trải nghiệm tại Thủ đô Washington do GWU triển khai:
1. World Bank / Ngân Hàng Thế Giới
2. Capitol Hill / Quốc Hội Hoa Kỳ
3. Library of Congress / Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ
4. The Lincoln Memorial / Đền Tưởng Niệm Lincoln
5. The Jefferson Memorial / Đền Tưởng Niệm Jefferson
6. The Washington Monument / Tượng đài Washington

Cấu phần Trải nghiệm
tại thành phố New York

Tiếp tục chương trình, Học viên sẽ được tham quan và trải nghiệm tại các điểm nổi tiếng ở New York như:
1. Wall Street / Phố Wall (Trung tâm tài chính lớn nhất thế giới)
2. The New York Stock Exchange / Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York
3. Statue of Liberty / Tượng Nữ thần tự do
4. The United Nations / Trụ sở Liên hợp Quốc
5. Empire State Building / Tòa nhà Empire State
6. One World Trade Center (Trung tâm thương mại lớn nhất thế giới)

Cấu phần tham quan
các tập đoàn lớn
của Hoa Kỳ

Song song với cấu phần học tập tại GWU, tham quan các địa danh văn hóa và lịch sử, các biểu tượng về chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ ở Thủ đô Washington, DC và Thành phố New York, các Học viên còn đi tham quan nhằm học tập và trải nghiệm tại các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ (do PACE và GWU sắp xếp và tổ chức).

* Những Học viên tham gia chuyến học tập và trải nghiệm tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ sẽ được cấp Chứng chỉ Mini-MBA của George Washington University Center for Excellence in Public Leadership. Học viên sẽ được nhận Chứng chỉ đặc biệt này ngay tại Campus của ĐH George Washington, Thủ đô Washington, DC.

CẤU PHẦN BỔ TRỢ - LÃNH ĐẠO & SÁCH HAY

Cấu phần này là một phần rất quan trọng của chương trình nhằm bổ trợ và song hành với các cấu phần đào tạo nói trên.
Theo đó, Học viên sẽ hiểu thêm tầm quan trọng của việc học từ sách và được giới thiệu để tìm hiểu những quyển sách tâm đắc
dành cho những nhà lãnh đạo trong Bộ sách Lãnh đạo đặc biệt gồm 10 quyển bàn về 10 trường phái/triết lý lãnh đạo
có tầm ảnh hưởng và phổ biến nhất thế giới hiện nay:

Hình thức đào tạo

Chi phí tham dự Full GLP (cấu phần tại Việt Nam và Hoa Kỳ):

384.000.000 VNĐ (~ 16.000 USD)

Trong đó:
• Phí học tập: 264.000.000 VNĐ (~ 11.000 USD)
• Phí chuyến đi: 120.000.000 VNĐ (~ 5.000 USD). Bao gồm: vé máy bay khứ hồi, di chuyển nội địa theo lịch trình, khách sạn, ăn uống, di chuyển tham quan và bảo hiểm du lịch, không bao gồm phí xin cấp visa

Chi phí chỉ tham dự GLP (cấu phần tại Việt Nam):

204.000.000 VNĐ (~ 8.500 USD)

Học phí chưa bao gồm 10% VAT.
Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 24.000 VNĐ

Để biết thêm chi tiết về GLP và
Mức phí tham dự, vui lòng liên hệ

BAN TƯ VẤN
CHƯƠNG TRÌNH GLP

Email: GLP@PACE.edu.vn
Điện thoại: (028) 3837.0208
Website: GLP.PACE.edu.vn

NÂNG TẦM LÃNH ĐẠO
THEO CHUẨN TOÀN CẦU

Việt Nam đã là một phần của thế giới và thế giới đã là một phần của Việt Nam, nên dù muốn hay không, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với thế giới không chỉ trên thị trường quốc tế mà còn ngay trên chính sân nhà của mình. Do vậy, việc phát triển năng lực cạnh tranh toàn cầu cho mình và cho doanh nghiệp là bài toán tất yếu của thời đại. Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu / Global Leadership Program (GLP) ra đời nhằm giúp các doanh nhân và doanh nghiệp đưa ra lời giải cho “bài toán thời đại” này.

- PACE Institute of Management -

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN/ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH GLP

Khai giảng
-: 03-08-2024

Học trong vòng 6 tháng
(Với lịch học linh hoạt, phù hợp với lịch trình rất bận rộn của lãnh đạo)

Họ và tên *
Vui lòng nhập dữ liệu
Họ và tên *
E-mail *
Vui lòng nhập dữ liệu
ĐTDĐ *
Vui lòng nhập dữ liệu
Khóa học đăng ký *
Vui lòng nhập dữ liệu
Thông tin khác

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về GLP@PACE.edu.vn
hoặc điện thoại tới (028) 3837 0208 (gặp BP.Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ.