TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG


Trường Quản trị Chuỗi Cung Ứng PACE là một trong 8 trường trực thuộc Học viện Quản lý PACE, đem đến các chương trình đào tạo chuyên sâu giúp Cộng đồng Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam hiểu rõ và ứng dụng những kiến thức tinh hoa của thế giới để tối ưu hóa Chuỗi cung ứng của doanh nghiệp mình.

Đối tác toàn cầu của

Hiệp hội Quản trị Chuỗi Cung Ứng Hoa Kỳ

Tổ chức lớn nhất, có ảnh hưởng nhất thế giới và là nơi xác lập chuẩn mực toàn cầu về quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng. Trường Quản trị Sản xuất PACE là đối tác được ủy quyền của ASCM để triển khai các chương trình đào tạo danh tiếng về quản trị sản xuất của ASCM tại Việt Nam.

Chân dung năng lực

Trường Quản trị Chuỗi Cung Ứng PACE hướng đến việc phát triển 4 năng lực thiết yếu mà nhà Quản trị Chuỗi cung ứng cần có:

Nguồn: Học viện Quản lý PACE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG

8 TRƯỜNG TRỰC THUỘC PACE

KHO TRI THỨC

Xem thêm các bài viết hữu ích khác tại đây

Các hình thức đào tạo của PACE

Public Training
Đào tạo chiêu sinh

Hình thức đào tạo chiêu sinh theo lịch khai giảng và lịch học cố định và được tổ chức tại trụ sở của PACE.

In-house Training
Đào tạo doanh nghiệp

Hình thức đào tạo dành riêng cho một doanh nghiệp, được thiết kế và triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Hybrid Learning
Đào tạo trực tuyến

Mô hình học tập tương tác trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho doanh giới và bắt nhịp xu thế của thế giới.