TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG


Trường Quản trị Dự Án PACE là một trong 8 trường trực thuộc Học viện Quản lý PACE, đã ra đời và ký kết hợp tác với các đối tác toàn cầu nhằm góp phần nâng cao trình độ quản trị dự án của các cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Lộ trình đào tạo được thiết kế khoa học bao gồm tư duy, kỹ năng và công cụ giúp triển khai thành công các dự án.

CHÂN DUNG NĂNG LỰC

Trường Quản trị Dự Án PACE hướng đến việc phát triển 4 năng lực thiết yếu mà nhà Quản trị Quản trị Dự án cần có:

Nguồn: Học viện Quản lý PACE

8 TRƯỜNG TRỰC THUỘC PACE

KHO TRI THỨC

Xem thêm các bài viết hữu ích khác tại đây

Các hình thức đào tạo của PACE

Public Training
Đào tạo chiêu sinh

Hình thức đào tạo chiêu sinh theo lịch khai giảng và lịch học cố định và được tổ chức tại trụ sở của PACE.

In-house Training
Đào tạo doanh nghiệp

Hình thức đào tạo dành riêng cho một doanh nghiệp, được thiết kế và triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Hybrid Learning
Đào tạo trực tuyến

Mô hình học tập tương tác trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho doanh giới và bắt nhịp xu thế của thế giới.