Các hình thức đào tạo của PACE

Public Training
Đào tạo chiêu sinh

Hình thức đào tạo chiêu sinh theo lịch khai giảng và lịch học cố định và được tổ chức tại trụ sở của PACE.

In-house Training
Đào tạo doanh nghiệp

Hình thức đào tạo dành riêng cho một doanh nghiệp, được thiết kế và triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Hybrid Learning
Đào tạo trực tuyến

Mô hình học tập tương tác trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho doanh giới và bắt nhịp xu thế của thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Chương trình CEO của PACE là chương trình đào tạo CEO đầu tiên tại Việt Nam, có bề dày triển khai hơn 2 thập kỷ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Kể từ ngày ra đời, CEO luôn là chương trình phát triển năng lực quản trị và lãnh đạo được doanh nhân lựa chọn theo học nhiều nhất.

BỘ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO
CỦA CÁC ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ

9 ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TOÀN CẦU CỦA PACE

Hân hạnh cung cấp các giải pháp quản trị
tổng thể và toàn diện nhằm giải quyết những
vấn đề thiết yếu nhất về quản trị của các
doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Tìm hiểu chi tiết các giải pháp
đào tạo, tư vấn & xuất bản của PACE

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN