Các hình thức đào tạo của PACE

Public Training
Đào tạo chiêu sinh

Hình thức đào tạo chiêu sinh theo lịch khai giảng và lịch học cố định và được tổ chức tại trụ sở của PACE.

In-house Training
Đào tạo doanh nghiệp

Hình thức đào tạo dành riêng cho một doanh nghiệp, được thiết kế và triển khai theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Hybrid Learning
Đào tạo trực tuyến

Mô hình học tập tương tác trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho doanh giới và bắt nhịp xu thế của thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA PACE

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
CỦA CÁC ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

8 ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE

FranklinCovey là tổ chức dẫn đầu thế giới, chuyên sâu về Phát triển lãnh đạo và Chuyển đổi văn hóa với phương pháp và giải pháp đột phá có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. FranklinCovey Vietnam (một thành viên của PACE) là đối tác độc quyền của FranklinCovey tại Việt Nam.

Blanchard là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Lãnh đạo Linh hoạt với Mô hình SLII. Blanchard Vietnam (một thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Blanchard tại Việt Nam.

SIY Global là tổ chức dẫn đầu thế giới về Lãnh đạo tỉnh thức, với sự kết hợp khoa học não bộ và thực hành minfulness để phát triển trí tuệ cảm xúc cho các cấp lãnh đạo. Mindful Leadership Vietnam (một thành viên của PACE) là đối tác tổ chức độc quyền của SIY Global tại Việt Nam.

Với bề dày 100 năm lịch sử, AMA hiện là Hiệp hội Quản trị Doanhnghiệp lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới. AMA hiện có trụ sở và phạm vi hoạt động ở khắp các bang của nước Mỹ và ở 5 châu lục. PACE là đối tác độc quyền của AMA tại Việt Nam.

SHRM là tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về Quản trị Nhân sự. PACE là đối tác độc quyền của SHRM để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới về quản trị nhân sự của SHRM tại Việt Nam.

Digital Marketing Institute (DMI) là tổ chức dẫn đầu thế giới về “Digital Marketing”. PACE là đối tác đặc quyền của DMI để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của DMI tại Việt Nam.

Wiley Efficient Learning là tổ chức dẫn đầu thế giới, chuyên đào tạo và luyện thi các chứng chỉ quan trọng nhất về Tài chính & Kê toán. PACE là đối tác chính thức của Wiley để triển khai các chương trình đào tạo và luyện thi các chứng chỉ tài chính - kế toán quốc tế tại Việt Nam.

Hogan Assessments là tổ chức dẫn đầu thế giới về Đánh giá Nhân sự (Talent Assessments) nhằm mục đích tuyển dụng nhân sự và phát triển tài năng. PACE là đối tác đặc quyền của Hogan để triển khai các dịch vụ đánh giá nhân sự đẳng cấp thế giới của Hogan tại Việt Nam.

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TOÀN CẦU CỦA PACE

Hân hạnh cung cấp các giải pháp quản trị
tổng thể và toàn diện nhằm giải quyết những
vấn đề thiết yếu nhất về quản trị của các
doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Tìm hiểu chi tiết các giải pháp
đào tạo, tư vấn & xuất bản của PACE

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN