Đào tạo theo yêu cầu Đào tạo theo yêu cầu
Năng Lực Kế Nghiệp / NextGen Leadership (NextGen) do PACE phối hợp với 03 tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới phối hợp triển khai. NextGen sẽ giúp học viên trang bị đầy đủ năng lực kế nghiệp và có thêm cơ hội để được chọn vào đội ngũ lãnh đạo kế tiếp.

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI BỞI
PACE VÀ 3 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

“Học viện quản lý” uy tín
quốc tế, ngôi trường đặc biệt
của doanh giới Việt Nam

Tổ chức phát triển lãnh đạo
và chuyển hoá tổ chức
uy tín bậc nhất thế giới

Tổ chức hàng đầu và
chuyên sâu về Balanced
Scorecard, Hệ thống KPI và
xây dựng hệ thống quản lý

Tổ chức lớn nhất và có
ảnh hưởng nhất thế giới
về quản trị nhân sự

TRIẾT LÝ & MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NEXTGEN

Triết lý đào tạo

Triết lý đào tạo, nói cách khác, là trả lời 3 câu hỏi

Lãnh đạo kế nghiệp là ai?

Tôi muốn trở thành một ứng viên như thế nào trong đội ngũ lãnh đạo kế tiếp?

Và làm thế nào để tôi được trang bị đầy đủ năng lực kế nghiệp và được chọn vào thế hệ lãnh đạo kế tiếp?

Mục tiêu chương trình

Đồng hành cùng lãnh đạo đương nhiệm tìm ra giải pháp tối ưu để lựa chọn và phát triển thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

Trang bị cho những người tham dự các năng lực thiết yếu để sẵn sàng kế nghiệp & có thêm cơ hội được chọn vào đội ngũ lãnh đạo trong tương lai. Không chỉ kế thừa, người tham dự còn có khả năng phát triển mạnh mẽ sự nghiệp mà thế hệ trước đã đổ bao tâm sức để gầy dựng.

Chia sẻ và lan tỏa rộng rãi những quan điểm mới, nhận thức mới của thế giới và Việt Nam về tầm quan trọng của đội ngũ lãnh đạo kế tiếp, và con đường để kiến tạo một chân dung mới, phát triển trường tồn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

5 Đặc tính nổi bật của chương trình Nextgen

Tính TIÊN PHONG về mô hình:

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, vấn đề “năng lực kế nghiệp” được bàn luận rộng, nghiên cứu sâu và hình thành hẳn một mô hình đào tạo ở Việt Nam.

Tính HÀNH DỤNG về mục tiêu:

Chương trình được thiết kế chuyên biệt, dành riêng cho ứng viên tiềm năng của đội ngũ lãnh đạo kế tiếp để được trang bị năng lực kế nghiệp và có thêm cơ hội được chọn vào hàng ngũ lãnh đạo trong tương lai.

Tính TOÀN CẦU về đẳng cấp:

Lần đầu tiên, có một chương trình không chỉ đạt đẳng cấp thế giới (với những giải pháp đào tạo từ các tổ chức toàn cầu chuyên sâu về các lĩnh vực), mà còn rất sâu sát với thực tiễn Việt Nam.

Tính ĐỘC ĐÁO về phương pháp:

Chương trình được thiết kế với phương pháp đào tạo độc đáo, hiếm có ở bất kỳ chương trình nào khác, kết hợp giữa học từ Chuyên gia, học từ Sách hay, học từ Đồng môn, và học từ Thực tiễn.

Tính TOÀN DIỆN về giải pháp:

Chương trình này là một giải pháp toàn diện và tổng thể cho vấn đề năng lực kế nghiệp, chứ không phải chỉ một vài khía cạnh của vấn đề nan giải này.

5 kênh đào tạo chương trình NEXTGEN

KÊNH đào tạo
nặng tính học thuật

Được đào tạo bởi các chương trình dài hạn. Chẳng hạn, học các chương trình cử nhân QTKD và chương trình MBA hay EMBA của những trường đại học uy tín hay danh tiếng ở các quốc gia văn minh, có nền kinh thương phát triển mạnh mẽ.

KÊNH đào tạo
nặng tính thực hành

Được đào tạo bởi các chương trình dài hạn. Chẳng hạn, học các chương trình cử nhân QTKD và chương trình MBA hay EMBA của những trường đại học uy tín hay danh tiếng ở các quốc gia văn minh, có nền kinh thương phát triển mạnh mẽ.

KÊNH đào tạo trực tiếp
trong môi trường đặc thù
doanh nghiệp

Kênh này không chỉ đào tạo về quản trị hay lãnh đạo, mà còn chú trọng đến đào tạo về ngành nghề và lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh (dệt may, thép, bất động sản, thủy sản, bán lẻ…), và đặc biệt là lý tưởng kinh doanh và cách thức chuyển giao thế hệ của doanh nghiệp đó.

KÊNH đào tạo từ
môi trường làm việc
thực tiễn của Học viên

Nhiều ứng viên trong đội ngũ lãnh đạo kế tiếp đã đi từ vị trí thấp nhất như nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ bàn… Từ đó, họ từng bước tự tích lũy, rèn giũa kinh nghiệm, trình độ, bản lĩnh và làm chủ được công việc cho đến khi được chính thức truyền giao kế nhiệm.

KÊNH đào tạo từ
môi trường bên ngoài

Cụ thể là môi trường kết giao bạn bè, kết nối quan hệ xã hội. Đây là kênh được rất ít người để ý nhưng đây cũng là kênh rất quan trọng, có tác động không nhỏ tới tư tưởng, nhận thức, định hướng, cách thức lựa chọn thông tin, mở rộng quan hệ… của ứng viên trong đội ngũ lãnh đạo kế tiếp.

Mô hình phát triển năng lực kế nghiệp

Mô hình đào tạo và bản quyền chương trình “NextGen Leadership” này thuộc Trường Doanh Nhân PACE

CẤU PHẦN HỌC TẬP / CORE SUBJECTS

TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO / IDEOLOGIES

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách tự hình thành hệ thống tinh thần, tư tưởng, giá trị và các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho cuộc đời và hành trình kế nghiệp của mình:

  • Bàn về Sự học / Learning Revolution
  • Quản trị Cuộc đời / Life Management
  • Tư tưởng Kinh doanh / Business Ideology

4 Vai trò Trọng yếu của Lãnh đạo

The 4 Essential Roles of Leadership (*)

BROCHURE

7 Thói quen Hiệu quả

The 7 Habits of Highly Effective People (*)

BROCHURE

(*) Chương trình do FranklinCovey Việt Nam (đơn vị thành viên của PACE) đại diện độc quyền của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam triển khai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: www.FranklinCovey.vn

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên nắm bắt những kiến thức và kỹ năng cốt lõi nhất mà một lãnh đạo cần biết để có thể dẫn dắt và vận hành các chức năng hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Có thể xem cấu phần này như là một khóa “Mini MBA” dành cholãnh đạo.

Quản trị Chiến lược

Strategic Management

Kế toán dành cho Lãnh đạo

Accounting for Leaders

Tài chính dành cho Lãnh đạo

Finance for Leaders

Marketing dành cho Lãnh đạo

Marketing for Leaders

Nhân sự dành cho Lãnh đạo

Human Resources for Leaders (**)

(**) Chương trình đặc biệt do PACE và SHRM - Tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị nhân sự cùng thiết kế và triển khai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: SHRM.PACE.edu.vn

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách hình thành tinh thần tái tạo liên tục, xây dựng các hệ thống quản trị thiết yếu nhằm thúc đẩy quá trình hoạch định, thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp mà mình dẫn dắt:

Mô hình
Tái tạo Doanh nghiệp

Business Reinventing Model

Bản đồ Chiến lược

Strategy Maps (***)


Hệ thống KPI

KPI System (***)


Khởi nghiệp Tinh gọn

The Lean Startup


(***) Chương trình do Balanced Scorecard Việt Nam (đơn vị thành viên của PACE) đại diện độc quyền của BSI tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia triển khai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: www.BalancedScorecard.vn.

Cấu phần này gồm những môn học nhằm cung cấp những nhận thức, kiến thức bổ trợ để giúp các ứng viên trong đội ngũ lãnh đạo kế tiếp mở rộng tầm nhìn của mình và nâng cao vốn hiểu biết về môi trường kinh doanh:

  • Kinh tế học Doanh nhân / Economics for Leaders
  • Pháp luật Kinh doanh / Laws in Business
CẤU PHẦN SONG SONG / LEARNING ACTIVITIES
Cấu phần này gồm những môn học cung cấp phương pháp và giải pháp đinh chốt nhất của FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) để cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và kiến tạo “văn hóa hiệu quả cao” cho từng cá nhân và toàn doanh nghiệp của mình:

Đối thoại Văn hóa

Cơ hội để hai thế hệ (truyền nghiệp và kế nghiệp) cùng tạo ra tiếng nói chung nhằm phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Đối thoại Chiến lược

Cơ hội trao đổi, chia sẻ những bài học và kinh nghiệm quý giá từ người đi trước, từ đó có thể đúc kết thành các nguyên lý phổ quát và tìm thấy con đường riêng cho mình.

Học viên được hướng dẫn để cùng nắm bắt, bàn luận, chia sẻ góc nhìn về những tinh hoa kiến thức được đúc kết trong những cuốn sách kinh điển, đặc sắc về quản lý và lãnh đạo, cũng như về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục…

Lãnh đạo đích thực

Tác giả: Bill George

Lãnh đạo vẹn toàn

Tác giả: Stewart D.Friedman

Lãnh đạo theo giá trị

Tác giả: Harry M. Jansen Kraemer Jr.

Với tinh mỗi người bạn đồng môn cũng là một người thầy, dưới sự điều phối của Ban chuyên môn, chính Học viên sẽ mang đến những kinh nghiệm quý báu và thực tiễn để chia sẻ cho đồng môn. Đây là lúc vừa lan tỏa, vừa củng cố và học hỏi nhiều hơn hết.

CẤU PHẦN THỰC HÀNH / ĐỀ ÁN CUỐI KHÓA

Sau khi hoàn tất các cấu phần đào tạo, theo sự hỗ trợ của Chuyên gia và Giám sát viên của chương trình, Học viên sẽ thực hiện đề án được triển khai theo mô hình E-Lab (Enterprise Laboratory) của các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.

Đề án cuối khóa này cũng chính là Đề án tốt nghiệp của Học viên. Việc hoàn tất thành công đề án cuối khóa là một yêu cầu bắt buộc để được chính thức công nhận đã hoàn tất chương trình đầy ý nghĩa này.

Hình thức đào tạo

Đào tạo chiêu sinh (Public Workshop): Lịch học được sắp xếp rất linh hoạt, phù hợp với lịch trình làm việc bận rộng của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai.

Đào tạo nội bộ (In-house Workshop): Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn (chương trình public), hoặc được thiết kế riêng về nội dung, thời lượng và lịch học để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG HỌC


• 6 tháng học tại trường hoặc qua hình thức LiveLearning (với lịch học được sắp xếp linh hoạt)

• 3 tháng thực hiện đề án cuối khoá tại doanh nghiệp (với sự hỗ trợ từ chuyên gia)

Tổng thời lượng: 9 tháng

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN/ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH NEXTGEN

Họ và tên *
Vui lòng nhập dữ liệu
Danh xưng *
E-mail *
Vui lòng nhập dữ liệu
ĐTDĐ *
Vui lòng nhập dữ liệu
Khóa học đăng ký *
Vui lòng nhập dữ liệu
Thông tin khác

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.

Để biết thêm chi tiết về CHƯƠNG TRÌNH NEXTGEN, xin vui lòng liên hệ Tư vấn qua
Email: NEXTGEN@PACE.edu.vn | Điện thoại: (028) 3837.0208 | Website: NEXTGEN.PACE.edu.vn