Đào tạo theo yêu cầu Đào tạo theo yêu cầu
Tái Tạo Doanh Nghiệp / Reinventing Enterprises (Reinvent)
do PACE phối hợp với 04 tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới
phối hợp triển khai.

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI BỞI
PACE VÀ 4 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

“Học viện quản lý” uy tín
quốc tế, ngôi trường đặc biệt
của doanh giới Việt Nam

Tổ chức phát triển lãnh đạo
và chuyển hoá tổ chức
uy tín bậc nhất thế giới

Tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về “Kỹ năng Lãnh đạo SLII”.

Tổ chức hàng đầu và
chuyên sâu về Balanced
Scorecard, Hệ thống KPI và
xây dựng hệ thống quản lý

Tổ chức lớn nhất và có
ảnh hưởng nhất thế giới
về quản trị nhân sự

Mục tiêu chương trình

Cung cấp một giải pháp cụ thể để chinh phục hành trình tái - tạo - chính - mình và tái - tạo - doanh - nghiệp - mình bằng tinh thần và tư tưởng mới; những công cụ và phương pháp thiết thực.

Trang bị năng lực nền tảng và thiết yếu nhất để chinh phục lòng tin và sự trung thành của khách hàng. Đồng thời, giữ vững vòng-lặp-tái-tạo cho tổ chức để hành trình được diễn ra liên tục và bền vững.

Kiến tạo tinh thần tái-tạo-liên-tục cho lãnh đạo trong thời đại mới nhằm hiện thực hóa hành trình từ “Tốt” đến “Tầm vóc” cho chính mình và cho doanh nghiệp của mình.

Thành phần tham dự

Chương trình REINVENT dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp đột phá cho hành trình chuyển hóa năng lực lãnh đạo và tái tạo toàn diện doanh nghiệp của mình.

Đặc tính nổi bật của chương trình

Tính TIÊN PHONG về mô hình:

Chương trình “Tái tạo Doanh nghiệp” đầu tiên tại Việt Nam, có riêng mô hình đào tạo đặc biệt và chuyên biệt “Mô hình Tái tạo Doanh nghiệp”

Tính HÀNH DỤNG về mục tiêu:

Chương trình này không quan tâm tới bằng cấp, thay vào đó nhấn mạnh “thực học, thực lực, thực làm”, giúp người học biết cách chuyển hóa năng lực lãnh đạo và tái tạo toàn bộ doanh nghiệp của mình.

Tính TOÀN CẦU về đẳng cấp:

Lần đầu tiên, có một chương trình không chỉ đạt đẳng cấp thể giới (tích hợp với những giải pháp đào tạo danh tiếng từ các tổ chức toàn cầu), mà còn rất sâu sát với thực tiễn Việt Nam.

Tính ĐỘC ĐÁO về phương pháp:

Chương trình đào tạo được thiết kế độc đáo, hiếm có ở bất kỳ chương trình nào khác, kết hợp giữa học từ Chuyên gia, học từ Sách hay, học từ Đồng môn, và học từ Thực tiễn.

Tính TOÀN DIỆN về giải pháp:

Chương trình này là một giải pháp toàn diện và tổng thể cho vấn đề tái tạo doanh nghiệp, chứ không phải chỉ một vài khía cạnh của vấn đề nan giải này.

MÔ HÌNH TÁI TẠO DOANH NGHIỆP
“Reinventing Enterprises” Model

Bản quyền Mô hình “Tái tạo Doanh nghiệp”
thuộc Trường Doanh Nhân PACE / PACE Institute of Management

CHƯƠNG TRÌNH "TÁI TẠO DOANH NGHIỆP"
"REINVENT ENTERPRISES" PROGRAM

Hệ thống môn học
GLP Course Catalog

Tư tưởng
Ideologies

Lãnh đạo
Leadership

Chiến lược
Strategy

Con người
People

Hệ thống
System

Văn hóa
Culture

Tư tưởng / Ideologies

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp người học “định nghĩa lại sự học”, “định nghĩa lại bản thân” và “định nghĩa lại doanh nghiệp”; biết cách hình thành hệ thống tinh thần và tư tưởng, cũng như hệ giá trị và các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho Sự học, Sự đời và đặc biệt là cho hành trình “Tái tạo doanh nghiệp” của mình.

“Sẽ mất rất nhiều năm để tạo ra một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng một cuộc cách mạng sự học của mỗi người thì có thể diễn ra một cách rất nhanh chóng, ngay tức thì, nếu mình muốn.” - TS. Giản Tư Trung

Chuyên đề này nhằm “định nghĩa lại” sự học của con người nói chung và sự học của nhà lãnh đạo nói riêng trong thời đại ngày nay. Ngoài ra, chuyên đề này còn bàn về cách thức xây dựng một “Tổ chức học tập” cho chính doanh nghiệp của họ.

“Bàn về sự học” là một trong những chuyên đề đào tạo kinh điển nhất của Trường PACE kể từ ngày thành lập, một chuyên đề mà có thể nói là hầu như 100% các doanh nhân và các nhà lãnh đạo đều tâm đắc và hào hứng.

PACE là nơi khởi xướng và khai sinh ra chuyên đề “Quản trị Cuộc đời” tại Việt Nam kể từ năm 2006. Chuyên đề này có 3 phiên bản: Phiên bản dành cho lãnh đạo, cho đội ngũ nhân viên và cho đội ngũ giáo viên. Chuyên đề “Quản trị Cuộc đời” được triển khai trong chương trình GLP này là phiên bản đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo. Tại sao đã là nhà lãnh đạo rồi mà cũng học quản trị cuộc đời? Bởi như người xưa có câu: “Cách vật, Trí tri, Chính tâm, Thành ý; Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình Thiên hạ”. Điều đó cũng có nghĩa là, một nhà lãnh đạo khó mà “trị quốc hay bình thiên hạ” (lãnh đạo công ty, quản lý đội ngũ) nếu không thực sự “tu thân” (quản trị cuộc đời). Vả lại, một nhà lãnh đạo thực sự có tầm vóc là người luôn biết cách “tự lãnh đạo mình”, đồng thời “giúp người khác biết cách tự lãnh đạo họ”. Đây chính là mô hình “lãnh-đạo-mà-không-lãnh-đạo”, “quản-trị-mà-không-quản-trị” và cũng chính là “tinh thần lãnh đạo của tương lai”.


Như vậy, có thể thấy, tư tưởng cốt lõi về “Sự học” và “Sự đời” chính là nền tảng thiết yếu cho “Sự lãnh đạo” và “Sự kinh doanh”, cũng như cho hành trình “tái tạo bản thân” và “tái tạo doanh nghiệp” của mỗi nhà lãnh đạo.

Lãnh đạo / Leadership

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách “định nghĩa lại lãnh đạo”, biết cách “tái tạo năng lực lãnh đạo” của mình, đồng thời biết cách phát triển tối đa tiềm năng lãnh đạo của bản thân để có thể dẫn dắt thành công đội ngũ của mình nhằm hiện thực hóa mọi mục tiêu và chiến lược của tổ chức:

Lãnh đạo tầm vóc / Leadership Greatness

Nếu như FranklinCovey là tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển lãnh đạo và kiến tạo văn hóa thì “4 Vai trò Trọng yếu của Lãnh đạo / The 4 Essential Roles of Leadership” (còn gọi là “Lãnh đạo Tầm vóc / Leadership Greatness”) được xem là chuyên đề phát triển lãnh đạo quan trọng bậc nhất của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành cho các cấp lãnh đạo của các doanh nghiệp dẫn đầu.

Mô hình “Lãnh Đạo Tầm Vóc” của FranklinCovey gồm 4 cấu phần (cũng là 4 tiêu chí của một nhà lãnh đạo tầm vóc): (1) Khơi dậy Niềm tin / Inspire Trust; (2) Làm rõ Mục đích / Clarify Purpose; (3) Gắn kết Hệ thống / Align Systems và (4) Phát huy Tài năng / Unleash Talent.

Chuyên đề này sẽ định nghĩa lại vai trò của lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, đồng thời cung cấp cho người tham dự một công nghệ “tái tạo lãnh đạo” hoàn chỉnh bao gồm “Tư duy, Kỹ năng & Công cụ” (Mindset, Skillset & Toolset) để biết cách nâng tầm lãnh đạo của mình.

Lãnh đạo Quyền biến / The SLII Experience

Phần lớn các nhà lãnh đạo chỉ áp dụng một phương cách lãnh đạo cho mọi nhân viên trong mọi tình huống dẫn đến sự lãng phí rất lớn: tính cam kết thấp, nhân viên nghỉ việc, năng suất giảm, cơ hội bị bỏ lỡ…

Giải pháp đào tạo “Lãnh đạo Quyền biến / The SLII Experience” - Chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới (The most widely used leadership training program in the world) của The Blanchard - nhằm giúp các nhà lãnh đạo có thể chẩn đoán được đặc tính và nhu cầu của từng nhân viên, cũng như thấu hiểu được tình hình thực tế biến động, từ đó sử dụng phong cách LÃNH ĐẠO QUYỀN BIẾN phù hợp và tối ưu cho từng nhân viên, trong từng tình huống, ở từng thời điểm khác nhau. Phương cách lãnh đạo này không chỉ hiệu quả mà còn rất nhân văn.

Chiến lược / Strategy

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên nắm bắt rõ cách thức hoạch định chiến lược và liên tục đưa ra những chiến lược đột phá và có tính lâu dài, đồng thời biết cách quản trị chiến lược đó một cách hiệu quả:

Chiến lược Đột phá / Disruptive Strategy

Tái tạo về chiến lược đòi hỏi nhà lãnh đạo cần một cách tư duy khác, phương cách tiếp cận khác, không những với sản phẩm, với khách hàng, mà còn với thị trường, với vấn đề của xã hội.

Chuyên đề “Chiến lược đột phá” này sẽ giúp cho nhà lãnh đạo hiểu rõ về tư tưởng nói chung và tư tưởng kinh doanh nói riêng, đồng thời cung cấp cho nhà lãnh đạo một mô hình “Tư duy chiến lược đột phá” nhằm biết cách liên tục đưa ra chiến lược đột phá và ưu việt cho doanh nghiệp của mình.

Trong suốt gần hai thập kỷ kể từ ngày thành lập, chuyên đề đặc biệt này của PACE đã cung cấp phương pháp luận góp phần cho việc hình thành tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược đột phá của hàng chục vạn công ty và tập đoàn đang hoạt động tại Việt Nam.

Bản đồ Chiến lược / Strategy Maps

Chuyên đề “Bản đồ Chiến lược” của Balanced Scorecard Việt Nam trang bị cho nhà lãnh đạo một phương pháp luận vững chắc để không những hoạch định chiến lược (Planning Strategy) mà còn bản đồ hóa chiến lược đó (Mapping Strategy) nhằm thực tế hoá nó. Chuyên đề cũng làm rõ tính liên đới giữa chiến lược công ty và hành trình tạo giá trị cho khách hàng, dựa theo phương pháp quản trị chiến lược nổi tiếng Balanced Scorecard (BSC).

Balanced Scorecard và KPI là công cụ và phương pháp phổ biến bậc nhất thế giới trong việc quản trị chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý.

Con người / People

Cấu phần này gồm những môn học giúp quản trị nguồn nhân lực, kiến tạo sự thay đổi, đem lại tiềm lực và sức mạnh “nội tại” bền vững của mỗi con người, từ đó phát huy tối đa giá trị và sức mạnh chung của cả đội ngũ cho doanh nghiệp:

Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo / Human Resources Management for Leaders

Tài sản quý nhất của doanh nghiệp không phải nằm ở “Con người”, mà là ở tính “Đội ngũ” trong tập thể con người ấy.

Chuyên đề này được PACE và SHRM (Tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị nhân sự) thực hiện, sẽ trang bị cho nhà lãnh đạo nắm bắt được xu hướng, tư duy, và phương pháp quản trị nhân lực tiên tiến bậc nhất hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thách thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đòi hỏi Nhà lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc xem con người là tài sản, mà còn là nguồn tri thức vô biên cần được “kích hoạt” và “định hướng” nhằm giúp công ty không chỉ đạt được những mục tiêu ngắn hạn trước mắt, mà còn cả những mục tiêu chiến lược lâu dài.

Đào luyện Đội ngũ / Coaching Essentials

Chương trình đào tạo đặc biệt này của Blanchard (Tổ chức chuyên sâu và dẫn đầu thế giới về lĩnh vực đào tạo “lãnh đạo tình huống”) sẽ cung cấp cho nhà lãnh đạo bộ tư duy, công cụ và phương pháp để biết cách để đào luyện đội ngũ của mình một cách hiệu quả nhất.

Coaching Essentials được phát triển bởi các nhà huấn luyện cao cấp của Balanchard / Blanchard Master Certified Coaches, đồng thời chương trình này cũng được dựa theo khung năng lực đào luyện hiệu quả được xây dựng bởi các Chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF).

Hệ thống / System

Cấu phần này gồm những môn học giúp kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, từng bộ phận và của toàn tổ chức:

Mô hình

“4 Kỷ cương Thực thi” được xem là giải pháp đào tạo và tư vấn độc đáo nhất của FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) nhằm giúp doanh nghiệp thực thi hiệu quả các mục tiêu và chiến lược của mình.

Chuyên đề này sẽ triển khai phần đào tạo của giải pháp này và sẽ giới thiệu đến các nhà lãnh đạo mô hình “4 Kỷ cương Thực thi” nhằm giúp các nhà lãnh đạo biết cách tạo nên văn hóa thực thi xuất sắc nơi từng con người trong doanh nghiệp.

Hệ thống KPI / KPI System

Sự xuất hiện của Balanced Scorecard (BSC) và Key Performance Indicators (KPI) đã làm cho việc quản trị theo mục tiêu (MBO), quản trị thành tích (PM) và việc đánh giá thành tích của cá nhân và đội ngũ khả thi hơn rất nhiều. Và là công cụ và phương pháp phổ biến bậc nhất thế giới trong việc quản trị chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý.

Chương trình đặc biệt của Balanced Scorecard Việt Nam giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ những nguyên ký cốt lõi nhất của MBO và PM, đồng thời biết được đâu là những KPI cần xây dựng và biết cách xây dựng Hệ thống KPI cho từng nhân viên, từng bộ phận, từng đơn vị và cho cả doanh nghiệp của mình.

Tinh hoa Quản trị Dự án / Project Management Essentials

Phần lớn lãnh đạo đều ít có cơ hội được trang bị kiến thức khoa học bài bản về quản trị dự án. Tất nhiên, nếu học để trở thành nhà quản trị dự án chuyên nghiệp thì mất rất nhiều năm tháng, trong khi chương trình GLP này lại dành cho các nhà lãnh đạo.

Chuyên đề “Tinh hoa Quản trị Dự án” trong chương trình GLP do FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) thiết kế và triển khai chỉ tập trung cung cấp những “Tư duy, Kỹ năng và Công cụ” (Mindset, Skillset & Toolset) thiết yếu nhất về quản trị dự án mà một nhà lãnh đạo cần phải có để biết cách thành lập và chỉ đạo thành công các dự án quan trọng của doanh nghiệp mình.

Văn hóa / Culture

Cấu phần này gồm những môn học cung cấp phương pháp và giải pháp đinh chốt nhất của FranklinCovey (Tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển tầm vóc cho lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho doanh nghiệp) để cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và kiến tạo “văn hóa hiệu quả cao” cho từng cá nhân và toàn doanh nghiệp của mình:

Văn hóa

Văn hoá “7 Thói quen Hiệu quả” được xây dựng dựa trên những giá trị phổ quát (universal values) và những nguyên lý trường tồn (timeless principles) về tính hiệu quả, được ví như “hệ điều hành” về tính hiệu quả cho con người. Chuyên đề này được xem là một kiệt tác trong lĩnh vực đào tạo, một chương trình đào tạo lãnh đạo có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một hành trình khai phá và đào luyện bản thân đầy thách thức mà cũng đầy thú vị với bất kỳ nhà lãnh đạo nào.

Văn hóa

“Thương hiệu” là cái “hiệu” được “thương”, việc tạo dựng thương hiệu hay Thương hiệu Uy tín cho doanh nghiệp là khát khao của bất kỳ nhà lãnh đạo nào, đặc biệt trong thời khủng hoảng niềm tin. Nói cách khác, hành trình từ "Tự trọng cá nhân" (Self-Trust) đến "Văn hóa đáng tin" (High-Trust Culture) và từ "Văn hóa đáng tin" (High-Trust Culture) đến "Thương hiệu uy tín" (Trusted Brands) cũng chính là cách thức xây dựng thương hiệu hay nhất, hiệu quả nhất và bền vững nhất đối với mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia. Chuyên đề Văn hóa "Tốc độ Niềm tin" chính là lời giải cho công cuộc tái tạo văn hóa và kiến tạo thương hiệu của mỗi doanh nhiệp và của mỗi nhà lãnh đạo.

Kiến tạo Khách hàng Trung thành / Leading Customer Loyalty

“Khách hàng trung thành” là một trong bốn yếu tố của một Tổ chức Tầm vóc, bên cạnh “Kết quả bền vững”, “Nhân viên gắn kết”, và “Cống hiến nổi bật”. Đây là một trong những giải pháp đào tạo độc đáo của FranklinCovey, tiếp cận theo triết lý “Từ bên trong” / “Inside out”, tức là xây dựng nên một văn hóa “Kiến tạo Khách hàng Trung thành” trước hết đi từ “Khách hàng nội bộ” là đội ngũ nhân viên, sau đó đến “Khách hàng bên ngoài” của doanh nghiệp. Đây không những là trách nhiệm của Nhà lãnh đạo, mà còn là sứ mệnh cao cả của doanh nghiệp để công ty không những là nơi để làm việc, mà còn là nơi để mỗi nhân viên cảm thấy thuộc về, muốn gắn bó và cống hiến. Chỉ khi như thế thì chính họ mới là người tạo nên và giữ chân khách hàng bên ngoài một cách bền vững nhất.

CẤU PHẦN BỔ TRỢ - HỌC TỪ SÁCH HAY / BOOK DISCUSSION

Cấu phần này là một phần rất quan trọng của chương trình nhằm bổ trợ và song hành với 6 cấu phần đào tạo nói trên.
Học viên sẽ được hướng dẫn để cùng nắm bắt, bàn luận, chia sẻ góc nhìn về những tinh hoa kiến thức được đúc kết trong những
cuốn sách kinh điển, đặc sắc về quản lý và lãnh đạo, cũng như về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, bao gồm:

Chi phí đầu tư

Đào tạo chiêu sinh (Public Workshop): Chương trình đào tạo có lịch học được sắp xếp rất linh hoạt, phù hợp với lịch trình làm việc bận rộn của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai.

Đào tạo nội bộ (In-house Workshop): Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn (chương trình public), hoặc được thiết kế riêng về nội dung, thời lượng và lịch học để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Để biết thêm chi tiết về GLP và
Mức phí tham dự xin vui lòng liên hệ

BAN TƯ VẤN
CHƯƠNG TRÌNH REINVENT

Email: REINVENT@PACE.edu.vn
Điện thoại: (028) 3837.0208
Website: REINVENT.PACE.edu.vn

TỪ CÂU CHUYỆN TÁI SINH
CỦA LOÀI PHƯỢNG HOÀNG…
ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
“TÁI TẠO DOANH NGHIỆP”

Một hành trình đầy thách thức, nhưng cũng đầy kiêu hãnh của những nhà lãnh đạo mang trong mình tinh thần “Liên tục tái tạo” và tinh thần “Từ Tốt đến Tầm vóc” mà PACE hân hạnh được đồng hành!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN/ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH REINVENT

Lịch học
Thời gian học: 4,5 Tháng
(Với lịch học rất linh hoạt để có thể
vừa học vừa lãnh đạo doanh nghiệp)

Họ và tên *
Vui lòng nhập dữ liệu
Họ và tên *
E-mail *
Vui lòng nhập dữ liệu
ĐTDĐ *
Vui lòng nhập dữ liệu
Khóa học đăng ký *
Vui lòng nhập dữ liệu
Thông tin khác

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về REINVENT@PACE.edu.vn
hoặc điện thoại tới (028) 3837.0208 (gặp BP.Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ.