TỌA ĐÀM

HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TRONG
THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

09:00 - 11:00, Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Kính chào Quý vị,

Chân thành cảm ơn Quý vị đã đăng ký tham dự TỌA ĐÀM HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ tổ chức vào lúc 09:00 - 11:00, Thứ Sáu, ngày 12/08/2022. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn nên Ban Tổ chức đã ngưng nhận đăng ký tham dự

Xin hẹn gặp lại Quý vị vào các hoạt động tiếp theo của Học Viện Quản Lý PACE.

Một lần nữa xin cảm ơn Quý vị và chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe!

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC.