Tọa đàm

RETHINK TO THRIVE

 🕘 9h30 – 11h30 || Thứ Năm, ngày 15/12/2022 

Đăng ký tham dự sự kiện

* Lưu ý: (*) là những thông tin cần điền

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng chọn danh xưng
Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điện thoại di động
Vui lòng nhập công ty
Vui lòng nhập chức danh
Vui lòng chọn Là Học viên PACE/ Chưa là Học viên PACE