SHRM SUMMIT 2022: FUTURE OF TALENT

Trong thế giới VUCA (Volatility/ Biến động, Uncertainty/ Không chắc chắn, Complexity/ Phức tạp, Ambiguity/ và Mơ hồ) như hiện nay, cùng với sự phát triển về số lượng đội ngũ Gen Z trong các doanh nghiệp và nhiều câu chuyện kết nối thế hệ còn đang bỏ lửng. Doanh nghiệp đối mặt với nhiều căn bệnh nhân lực chưa có thuốc đặc trị, chẳng hạn như “Làn sóng nghỉ việc ồ ạt” (Great resignation) hay “Ngừng cống hiến” (Quiet quitting), việc xác định thực trạng về đội ngũ tài năng của Doanh nghiệp không còn là bài toán dễ giải trong sớm chiều.

Nhiều doanh nghiệp không thể biết ngày mai, tuần sau, tháng sau hay năm sau có còn những biến động nào đủ lớn để gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp chúng ta nữa hay không? Rồi điều gì làm ảnh hưởng lớn đến đội ngũ tài năng của Doanh nghiệp? Là một lãnh đạo Doanh nghiệp thì kế hoạch, chiến lược thu hút và phát triển tài năng là công việc thiết yếu hàng đầu như siêu thị phải cung ứng nhu yếu phẩm cho người tiêu dùng vậy.

Để giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp có những cái nhìn và tìm được những định nghĩa đúng về đội ngũ tài năng tương lai của doanh nghiệp toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam và chính doanh nghiệp của bạn, vẽ được tương lai thì doanh nghiệp sẽ định dạng được nguồn nhân lực tương ứng cần thiết, chúng tôi vinh dự đồng hành cùng SHRM Việt Nam (tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị nhân sự), Blanchard Việt Nam (tổ chức dẫn đầu thế giới về Lãnh đạo Tình huống) và Hogan Assessments (Tổ chức dẫn đầu thế giới về đánh giá nhân sự để tuyển dụng và phát triển tài năng) để tạo ra sự kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển Tài năng, Nhân sự, Lãnh đạo nhằm làm rõ tương lai và năng lực cần thiết của Tài năng, Nhân sự, Lãnh đạo. Từ đó, mỗi doanh nghiệp chúng ta sẽ hoạch định chiến lược phù hợp cho chính mình và tổ chức của mình.

SHRM Summit 2022 sẽ góp phần tư duy lại tài năng và tư duy lại nhân tài để chuyển đổi hoặc đa dạng hội nhập doanh nghiệp mình vào thị trường toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho doanh nghiệp.

Chúng tôi chọn “Future of Talent” là chủ đề của buổi Summit đầu tiên trong chuỗi SHRM Summit diễn ra hàng năm. Hoặc doanh nghiệp của bạn sẽ đón đầu được sự thay đổi hoặc doanh nghiệp của bạn sẽ tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi chào đón bạn để cùng tìm hiểu, thảo luận và định hình câu chuyện tương lai của nhân tài.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

Chủ đề Future of Talent
Tổ chức AmCham Vietnam & SHRM Vietnam
Tài trợ

- Blanchard Vietnam

Hogan Assessments

Thời gian 8:30 - 17:45, Thứ Năm, ngày 17/11/2022
Địa điểm -    Tham dự trực tiếp tại Novotel Saigon Hotel 
     (167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM)
-    Trực tuyến qua Zoom
Ngôn ngữ Song ngữ (Tiếng Anh &Tiếng Việt)

Nội dung

8:30am        Tiếp đón khách tham dự

9:00am         Khai mạc bởi Lãnh đạo Amcham Vietnam

9:05am         Diễn giả chính (Keynote Speech): The Future of Talent Management

                     Dr. Gian Tu Trung, Founder & Chairman of PACE Institute of Management

9:50am         Thảo luận: Creating Speak Up Culture

                     Diễn giả tham gia:

                     (1) Ms. Michele Wee, CEO, Standard Chartered Bank Vietnam

                     (2) Ms. Nguyen Thi Bich Thuy, HRD, MoMo

                     (3) Ms. Hang Nguyen, Partner, Baker McKenzie

                     (4) Mr. Andree Mangels, General Manager, Manpower Group Vietnam

                    Điều phối: Ms Tran Thi Thu, HRD, REE

10:50am      Giải lao và kết nối

11:05am      Tham luận 1: The Future of Leadership Development

                    Ms. Ann Rollins, Solution Architect, Blanchard Global

                    Mr. Britney Cole, Associate VP, Blanchard Global

12:05pm      Dùng bữa trưa (tuỳ khách tham dự)

1:30pm        Giao lưu & Kết nối

2:00pm       Tiếp tục sự kiện buổi chiều

2:05pm        Tham luận 2: Human Development

                    Mr. Tuan Nguyen, Head of People & Culture, NAB Innovation Centre Vietnam

2:35pm       Thảo luận: The Future of DEI -  Ensuring Inclusion

                   Diễn giả tham gia:

                   (1) Mr. Dan Bass, Solutions Director of Blanchard Vietnam

                   (2) Ms. Hong Nguyen, General Director, HR2B

                   (3) Mr. Phan Vu Hoang, Tax Partner, Deloitte Vietnam

                  Điều phối: Ms Mary Tarnowka, Executive Director, AmCham Vietnam

3:25pm      Tham luận 3: Building a Remote-first culture

                   Mr. Jason Kan, COO, Virtual Internships

4:05pm       Giải lao và kết nối

4:15pm      Tham luận 4: Develop GenZ Talent

                   Mr. Daan van Rossum, CEO, FlexOS and Dreamplex

4:55pm       Tham luận 5:  Science of Personality - Taking Assessements into the Future

                    Dr. Scott Gregory - Global CEO of Hogan Assessment Systems

5:35pm        Bế mạc bởi Lãnh đạo AmCham Vietnam

Tham dự
  • Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Lãnh đạo & chuyên gia nhân sự
  • Lãnh đạo & chuyên gia trong lĩnh vực L&D

 

ĐĂNG KÝ NGAY

08:30 – 17:45
Thứ Năm, Ngày 17/11/2022

Related News

Page / 30