Hình ảnh về sự kiện: Chuẩn mực toàn cầu cho nghề quản trị Nhân sự


Khách mời đăng ký trước khi vào hội thảo


Ông Howard Wallack - Phó Chủ tịch SHRM, Phụ trách Phát triển Hoạt động Toàn cầu (trái) và
TS. Mike Turner - Phó Hiệu trưởngTrường Doanh Nhân PACE


TS. Mike Turner phát biểu khai mạc tại hội thảo


Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE chia sẻ một vài ghi nhận
 
từ Hội nghị Nhân sự Thường niên SHRM 2015


Các đại biểu và khách mời tại hội thảo.


Khách mời tại hội thảo là các CEO và CHRO của các doanh nghiệp hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam.


Hội thảo nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới nhân sựÔng Howard Wallack - Phó Chủ tịch SHRM, Phụ trách Phát triển Hoạt động Toàn cầu


Ông Howard Wallack trình  bày về những Kiến thức và năng lực cần có để trở thành
chuyên gia nhân sự theo chuẩn mực toàn cầuTin tức liên quan

Trang trên 62