• Sổ Tay Doanh Trí số tháng 9/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Sở hữu "Tâm thức đủ đầy" để nâng cao năng lực lãnh...

  Download
 • Sổ Tay Doanh Trí số tháng 8/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Làm gì khi "MẤT LỬA" trong công việc?” đã được đăng...

  Download
 • Sổ Tay Doanh Trí số tháng 7/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Lãnh Đạo Chuyển Hóa - Xu thế tương lai của lãnh đạo”...

  Download
 • Sổ tay Doanh Trí số tháng 6/2017 giới thiệu với quý vị về 03 câu hỏi giúp nhà lãnh đạo tạo nên một văn hóa hiệu quả cao; bên cạnh đó là những...

  Download
 • Sổ tay Doanh Trí số tháng 04-05/2017 giới thiệu với quý vị về một "Công thức" giúp gia tăng động lực nhân viên; bên cạnh đó là những bài học...

  Download
 • Sổ tay Doanh Trí số tháng 03/2017 giới thiệu với quý vị đề tài Phụ nữ làm lãnh đạo, làm thế nào để có thêm nhiều nữ lãnh đạo và quản trí giỏi...

  Download

Đối tác toàn cầu của PACE