MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Khai giảng: 13/01/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Thông tin học viên
Vui lòng cho biết Họ và tên.
Vui lòng cho biết Danh xưng.
Vui lòng cho biết E-mail.
Vui lòng cho biết ĐTDĐ.
Vui lòng cho biết Khóa học đăng ký.
Một số lưu ý khi đăng ký khóa học
  • Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày (1tuần). Ngoài ưu đãi chuyển phí sớm, nếu Quý vị đăng ký theo nhóm sẽ được hưởng thêm “ưu đãi đăng ký nhóm” theo chính sách của Nhà trường.
  • Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí tham dự. Tuy nhiên, nếu Học viên muốn được dời khóa, vui lòng gửi đề nghị bằng văn bản (email) đến Nhà trường trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để được hỗ trợ giải quyết.
  • Theo đặc thù chung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đối với những khóa học ngắn hạn (thời lượng dưới 12 buổi học), sẽ không được hỗ trợ giải quyết việc học bù. Do vậy, Học viên vui lòng sắp xếp dự học đầy đủ các buổi học trong các khóa này.
  • Học viên sẽ được cấp "Chứng chỉ Tốt nghiệp" hay "Chứng nhận Tham dự" nếu tham dự hơn 70% tổng số buổi học tại lớp của khóa học đó (nếu vắng trên 30% tổng số buổi học tại lớp thì sẽ không được cấp “Chứng chỉ” hay “Chứng nhận”).
Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về daotao@PACE.edu.vn hoặc điện thoại tới (028) 3837 0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ