LMP - Life Management Program

Starting Date: 29/06/2024 - Location: HCMC

Starting Date
29/06/2024
Tuition
2.500.000 VND
Location
HCMC
Discounted Fee
2.000.000 VND
Schedule
Saturday
Time
08:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30

Special rates are offered when payment is received at least seven (7) days before the course starting date.

Program's message

"Quản trị cuộc đời" không chỉ là quản trị bản thân,
mà còn là nền tảng của mọi quản trị khác (quản trị gia đình,
quản trị đội ngũ, quản trị tổ chức, quản trị xã hội...), và đặc biệt
là nền tảng cho một mô hình quản trị ưu việt (quản trị bằng
văn hóa / quản trị bằng tự trị) trong một thời đại mà
con người ngày càng trở nên tự do hơn

Từ  câu chuyện "quản trị" nói chung...

Lâu nay người ta thường nói về quản trị doanh nghiệp hay quản trị quốc gia, chứ ít khi nói về quản trị gia đình hay quản trị cuộc đời. Và như chúng ta biết, đằng sau một quốc gia thịnh vượng và văn minh là một quốc gia được quản trị tốt, đằng sau một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp được quản trị tốt, và đằng sau một gia đình hạnh phúc cũng là một gia đình được quản trị tốt.

Vậy đằng sau một cuộc đời thành công và hạnh phúc, một cuộc đời tràn đầy sức sống, ắt hẳn là một cuộc đời được quản trị tốt. Và chúng ta tin rằng: Cuộc đời này có thể quản được và khi biết cách quản thì chắc chắn cuộc đời sẽ thành công hơn, hạnh phúc hơn và đáng sống hơn.

Peter Drucker, người được xem là “cha đẻ” khoa học quản trị hiện đại của thế giới (Father of Modern Management), và cũng là người khởi xướng chuyên ngành “Quản trị cuộc đời” đã từng viết: “Thành công trong nền kinh tế tri thức chỉ đến với những ai hiểu rõ bản thân mình - điểm mạnh của họ là gì, giá trị của họ nằm ở đâu, và bằng cách nào họ sẽ làm việc tốt nhất.” Từ đó có thể suy rộng ra, một tổ chức chỉ có khả năng gặt hái được thành công vượt trội khi tổ chức đó có những con người hiểu rõ bản thân, biết rõ vai trò của mình trong tổ chức, cũng như cách thức để tạo ra giá trị cao nhất cho mình và tổ chức của mình. 

... đến chương trình “Quản trị cuộc đời”

Từ những nghiên cứu của chúng tôi về chuyên đề này, PACE và Viện IRED đã thiết kế, biên soạn, khởi xướng và triển khai chương trình đào tạo “Quản Trị Cuộc Đời” / “Life Management Program” (LMP) tại Việt Nam.

Chương trình này không chỉ trang bị cho mỗi cá nhân một hệ thống tư duy và phương pháp để biết cách lãnh đạo bản thân và làm chủ cuộc sống của mình, mà còn vô cùng ý nghĩa với các cấp quản lý lãnh đạo. Bởi lẽ, nhiều nhà quản lý và lãnh đạo cũng đã bắt đầu hiểu rằng: Trong một kỷ nguyên mà con người ngày càng độc lập và tự do thì tương lai của lãnh đạo là Lãnh-đạo-mà-không-lãnh-đạo, và tương lai của quản trị là quản-trị-mà-không-quản-trị. Nói cách khác, mô hình quản trị tương lai chính là, “quản trị bằng văn hóa”, hay “quản trị bằng tự trị”.

Trong mô hình “quản trị bằng tự trị” này, người ta sẽ trả lời câu hỏi “How to lead people? / Làm thế nào để lãnh đạo người khác?” theo cách rất đặc biệt như sau: “The best way to lead people is to help people lead themselves / Cách tốt nhất để lãnh đạo người khác là giúp người đó biết cách tự lãnh đạo họ”. Hẳn nhiên, ta chỉ có thể “giúp người khác biết cách tự lãnh đạo họ” khi và chỉ khi ta cũng rất biết cách “lãnh đạo mình” và “lãnh đạo mình thành công”.

Như vậy, “quản trị cuộc đời” không chỉ là quản trị bản thân, mà còn là nền tảng của mọi quản trị khác (quản trị gia đình, quản trị đội ngũ, quản trị tổ chức, quản trị xã hội…), và đặc biệt là nền tảng cho một mô hình quản trị ưu việt (quản trị bằng văn hóa / quản trị bằng tự trị) trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên tự do hơn.

Program's information

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này dành cho các cấp quản lý-lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ của mình.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Trang bị/ bổ sung một hệ thống lý luận nền tảng về cuộc đời và con người, về thành công và hạnh phúc, từ đó mỗi người có thể trở thành một “triết gia” cho chính cuộc đời của mình.
 • Tìm hiểu mô hình “quản trị cuộc đời” và mô hình “chiến lược cuộc đời” để biết cách lãnh đạo bản thân và làm chủ cuộc sống, từ đó trở thành con người mình muốn và sống cuộc đời mình mơ;
 • Góp phần giúp lãnh đạo hiện thực hóa “mô hình quản trị của tương lai” trong doanh nghiệp mình (khi mà con người ngày càng tự do hơn), đó là, “quản trị bằng tự trị / quản trị bằng văn hóa”.

Program's content

(Theo mô hình độc quyền của Trường PACE & Viện IRED)

I.  Bàn về một số khái niệm

 • Thế nào là Con người?
 • Thế nào là Tự do?
 • Thế nào là Văn hóa?
 • Thế nào là Thành công?
 • Thế nào là Hạnh phúc?

II.  Mô hình “Quản Trị Cuộc Đời”

 • Khai phóng bản thân;
 • Tìm ra chính mình;
 • Làm ra chính mình;
 • Sống với chính mình;
 • Giữ được chính mình.

III.  Mô hình “Chiến Lược Cuộc Đời”

 • Chọn LẼ để sống (chọn cuộc đời);
 • Chọn NGƯỜI để lấy (chọn gia đình);
 • Chọn VIỆC để làm (chọn sự nghiệp);
 • Chọn THẦY để học (chọn tâm tuệ);
 • Chọn BẠN để chơi (chọn môi sinh).

IV.  Kỹ năng sống thiết yếu

V.  Kết thúc chương trình

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

In-house workshops

In addition to the public training programs, PACE also offers in-house workshops which are tailored to the specific needs of each organization. Whether the goal is to prepare for a major change initiative or to build individual or organizational competency in a particular area...
See more

Management consulting

PACE Consulting is one of PACE’s member companies. The consulting services include:

 • Consulting solution on Reinventing Corporate
 • Consulting solution on Corporate Culture
 • Consulting solution on Management System
 • Consulting solution on Excellent Factory
 • Consulting solution on KPI System
 • Consulting solution on Human Resources
 • Consulting solution on Capacity Frame
 • Consulting solution on Training Strategy
 • Consulting solution on Learning Culture
See more

Business Knowledge Bookshelf

PACE Books compiles, selects, translates and publishes must-read books on business, management, economics, culture and education...
See more