Cạnh tranh và chiến lược công ty ngày nay - Michael Porter

GS.Michael Porter, người được xem là “cha đẻ” của chiến lược cạnh tranh, một trong những giáo sư nổi tiếng của trường kinh doanh Harvard đã đến Hà Nội để chủ trì cuộc hội thảo chủ đề “Cạnh tranh và chiến lược công ty ngày nay”, theo lời mời của Trường Doanh nhân PACE. Theo ông "Có nhiều cách kiếm tiền, nhưng quan trọng là chọn được cách kiếm tiền phù hợp. Trong tương lai, ở Việt Nam sẽ không chỉ có sự may mắn. Cạnh tranh sẽ gay gắt hơn và vì thế các công ty cần phải có chiến lược cạnh tranh rõ ràng"

Tin tức liên quan

Trang trên 71