Chuẩn mực toàn cầu cho nghề HR

Nói đến xây dựng một tổ chức kinh doanh vững mạnh không thể không nhắc  đến yếu tố con người, bởi đây là tác nhân quyết định đến sự sống còn, thịnh vượng của mọi tổ chức, tuy nguồn cung ứng lao động rộng lớn đến mức dư thừa. Bài toán nan giải cho giới nhân sự Việt Nam bao nhiêu năm qua vẫn là làm thế nào để tìm kiếm, thu hút được nhân tài cho sự phát triển bền vững của tổ chức. Đây là nội dung hội thảo do trường Doanh Nhân PACE phối hợp với hiệp hội quản  trị nhân sự Hoa kỳ đồng  tổ chức.

Tin tức liên quan

Trang trên 71