Định Nghĩa Lại Kinh Doanh - Phần 1

Tại diễn đàn CEO, Ông Giản Tư Trung, người sáng lập Trường Doanh Nhân PACE (Đơn vị điều hành các Dự án và chương trình phi lợi nhuận như hạt giống lãnh đạo IPL, Sách Hay, Onebook...) đã có những chia sẻ hết sức thú vị về vai trò và trách nhiệm của người làm kinh doanh trong bối cảnh hiện nay...

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

Tin tức liên quan

Trang trên 71