Michael Porter - Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam - Phần 3

Giáo sư Michael E.Porter, nhà tư tưởng chiến lược bậc thầy và cũng là một trong những "bộ óc" quản trị vĩ đại nhất của thế giới (bình chọn của Thinkers 50 2005) đã khẳng định như vậy tại hội thảo quốc tế về kinh tế và kinh doanh với chủ đề "Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế Việt Nam" diễn ra tại Tp.HCM, ngày 1/12/2008.

Hội thảo thu hút hơn 700 người tham dự là những nhà hoạch định chính sách vĩ mô, những nhà lãnh đạo cấp tỉnh/thành, các học giả, các nhà nghiên cứu kinh tế... của Việt Nam và từ các quốc gia trong khu vực và châu lục. Hội thảo do Trường Doanh Nhân PACE tổ chức, với GS. Michael E.Porter là diễn giả chính của toàn bộ chương trình.

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3

Tin tức liên quan

Trang trên 71