Ngày truyền thống IPL

IPL Scholarship - Học bổng “Lãnh đạo Khai phóng” dành cho Doanh nhân trẻ, đây là Chương trình Phát Triển Hạt Giống Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - một Dự án giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận (Not-for-profit Educational Project), do các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện, nhằm góp phần phát hiện và phát triển những nhân tài lãnh đạo tương lai cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời góp phần lan tỏa những tinh thần mới và giá trị mới của thế hệ doanh nhân mới trong cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Trong tháng 6 này, Dự án IPL chính thức tròn 5 năm tuổi và bước sang tuổi thứ sáu. Đến nay, IPL đã trở thành một trong những cộng đồng tinh hoa trẻ nổi bật của Việt Nam với hơn 14.000 thành viên và hai thế hệ học viên được tuyển chọn vào chương trình. Đây được xem là dịp để các doanh nhân, trí thức, học giả, giới trẻ, những người đã tham gia đóng góp cho IPL và những cá nhân có tâm huyết cùng ngồi lại để bàn luận và lan tỏa những giá trị, thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc đến cộng đồng; cũng như để chung tay cho sự nghiệp phát triển nhân tài của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Tin tức liên quan

Trang trên 71