Sách và chấn hưng giáo dục 2012 Chào ngày mới HTV7

Sau gần 5 năm ra đời (năm 2007), Dự án văn hóa - giáo dục Sách Hay (www.SachHay.org) đã triển khai nhiều hoạt động góp phần làm giàu thêm kho kiến thức của cộng đồng và nâng cao nền tảng tri thức của xã hội. Chẳng hạn như các hội thảo "Người Việt có mê đọc sách?", "Ngày đọc sách Việt Nam, tại sao không?", Chương trình "Ngôi sao làm đại sứ cho sách", dự án "Tủ sách chuyên gia"..., hay gần đây nhất là Giải thưởng Sách Hay.

Tiếp tục cuộc hành trình dân trí đó, Dự án Sách Hay, Bộ VH-TT-DL và Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Sách và chấn hưng giáo dục" vào 05/2012. Sự kiện này cũng là nơi hội ngộ của giới giáo dục, giới xuất bản, giới thư viện, giới quản lý, cũng như các bậc thức giả trong cả nước. Hội thảo sẽ góp tiếng nói tâm huyết, cũng như đề xuất các giải pháp có tính gợi mở cho việc đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách nhằm tạo ra và lan tỏa những cuốn sách cần thiết để phục vụ cho công cuộc canh tân nền giáo dục nước nhà.

Tin tức liên quan

Trang trên 71