Tọa đàm Talk&Think: "Lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ"

Hiểu về đất nước không chỉ là để trân quý quá khứ hào hùng mà còn là điều kiện nền tảng để có thể xây đắp một hiện tại và tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, trong bối cảnh thế giới phẳng, người ta đã có thể hiểu mình ngọn ngành đến từng chân tơ kẽ tóc và do vậy, để có thể tồn tại, phát triển bình đẳng, thì mình trước hết phải hiểu chính mình rồi tiến tới hiểu người. Hiểu về đất nước, biết về quá khứ cũng là để tránh một thực trạng buồn bã mà không ít bậc thức giả đã chỉ ra: Người mình hiểu về thế giới quá ít ỏi và cũng gần như không hiểu gì về chính mình!

Tin tức liên quan

Trang trên 71