Tọa đàm Talk&Think: "Luật cạnh tranh và hiểu luật để cạnh tranh"

Tìm hiểu về luật không chỉ và không hẳn là để biết, hiểu và nhớ từng điều luật mà quan trọng nhất là phải tường tận cho được những vấn đề luân lý, đạo lý ẩn đằng sau các quy định pháp lý. Chỉ có như vậy, mỗi cá nhân, doanh nghiệp mới có thể điều chỉnh được hành vi của mình để có thể tồn tại bền lâu, phát triển vững mạnh và cạnh tranh được trên thị trường quốc tế, quốc nội mà không cần phải quan tâm, lệ thuộc nhiều vào các vấn đề pháp lý. Vì khi đó, pháp lý đã được thấm nhuần vào cá nhân đó, doanh nghiệp đó, thành luân lý, đạo lý của cá nhân đó, doanh nghiệp đó rồi.

Tin tức liên quan

Trang trên 71