Tư duy lại kinh doanh

"Kinh Doanh" là gì?

Chọn một lĩnh vực hay đưa ra một sản phẩm, có chắc bạn đã trở thành doanh nhân?
Có cơ sở sản xuất, thương mại, có chắc bạn đang “kinh doanh”?

Hãy cùng tham khảo góc nhìn mới về “kinh doanh” qua những chia sẻ từ Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED), Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Tác giả sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”.

 

Tin tức liên quan

Trang trên 71