Thông điệp chương trình

Trong mỗi tổ chức, hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà quản lý. Làm thế nào để xây dựng nên một hệ thống quản lý năng suất chất lượng hiệu quả và Phương pháp duy trì các hoạt động này luôn là trăn trở của các nhà quản lý. Hiểu được những khó khăn đó của các doanh nghiệp, Trường Quản Trị Sản Xuất PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) thiết kế chương trình “Bảo trì Năng suất Tổng thể TPM”vừa đảm bảo lý thuyết lẫn thực hành nhằm giải quyết vấn đề nói trên và sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Nhận diện về sự lãng phí và cách khắc phục nó trong quy trình sản xuất;
 • Xây dựng tính tự quản của mỗi cá nhân trong tổ chức;
 • Xây dựng, thực hiện và duy trì chuỗi hoạt động có giá trị cho tổ chức;
 • Nâng cao ý thức chất lượng cho mọi người.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Trưởng phòng sản xuất;
 • Quản đốc sản xuất;
 • Tổ trưởng sản xuất;
 • Kỹ sư sản xuất;
 • Các bộ phận hoặc cá nhân quan tâm

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu được lợi ích của việc thực hiện TPM;
 • Cách thức tổ chức thực hiện và duy trì hoạt động TPM;
 • Nâng cao ý thức về chuỗi giá trị và sự lãng phí;
 • Ý thức về Kaizen và 6S cho nhà máy.

Nội dung chương trình

1. Tổng quan về TPM

 • TPM là gì?
 • Lịch sử ra đời của TPM;
 • Mục tiêu của TPM;
 • Lợi ích thu được từ hoạt động TPM;
 • Các rào cản trong thực hiện TPM.

2. Các trụ cột trong TPM

 • Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance);
 • Cải tiến có trọng tâm (Focused Improvement);
 • Bảo trì có kế hoạch (Planned Maintenance);
 • Quản lý ngay từ đầu (Early Management);
 • Huấn luyện, đào tạo (Training, Coaching);
 • Duy trì chất lượng (Quality Maintenance);
 • Bảo trì tổng thể văn phòng (Office TPM);
 • An toàn, sức khỏe và môi trường (Safety, Health & Environment, SHE).

3. Triển khai TPM

 • Thành lập ủy ban TPM;
 • Viết thủ tục hoạt động TPM;
 • Đánh giá sơ bộ TPM của nhà máy;
 • Đào tạo, huấn luyện;
 • Nhận diện lãng phí;
 • Hướng dẫn thực hiện bảo trì tự quản;
 • Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện Bảo trì có kế hoạch;
 • Nhận diện lãng phí;
 • Hoạt động Kaizen;
 • Hoạt động 6S.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm