ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khai giảng: 06/07/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
06/07/2024
Phí tham dự
3.500.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
3.000.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Bảy-Chủ Nhật
Giờ học
08:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Không ai có thể ra quyết định kinh doanh và đầu tư nếu không hiểu rõ về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Và không ai có thể làm được điều này nếu như không hiểu rõ báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp.

Bởi lẽ, hiểu rõ Báo cáo Tài chính (BCTC) của doanh nghiệp là con đường ngắn nhất để hiểu rõ tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với “dân ngoại đạo” về tài chính-kế toán thì việc đọc hiểu BCTC không phải là điều dễ dàng. Trong khi phần lớn giới lãnh đạo doanh nghiệp, giới cổ đông và giới đầu tư thì không phải là “dân tài chính-kế toán” mà là “dân ngoại đạo” về tài chính-kế toán.

Vậy làm sao có thể giúp những lãnh đạo, cổ đông, nhà đầu tư (những người là “dân ngoại đạo” về tài chính-kế toán) có thể đọc hiểu dễ dàng BCTC của doanh nghiệp trong thời gian ngắn?

Thấu hiểu được điều này, Trường Doanh Nhân PACE và Trường Tài Chính Kế Toán PACE đã cùng phối hợp để triển khai Chương trình khóa học “Đọc hiểu Báo Cáo Tài Chính” dành cho “dân ngoại đạo” về tài chính-kế toán.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp;
 • Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán;
 • Các cổ đông của công ty cổ phần, công ty TNHH;
 • Bất cứ ai có nhu cầu đọc hiểu BCTC của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, người tham dự có thể:

 • Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính; 
 • Hiểu rõ BCTC của doanh nghiệp là cái gì và để làm gì? 
 • Biết được tầm quan trọng của BCTC trong việc quản lý, kinh doanh hay đầu tư;
 • Hiểu rõ Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bảng cân đối kế toán;
 • Biết cách phân tích sơ lược các BCTC, từ đó có quyết định kinh doanh hay đầu tư phù hợp.

Nội dung chương trình

 • BCTC là gì và BCTC để làm gì?
 • BCTC gồm những báo cáo nào?
 • Vai trò của BCTC trong kinh doanh và đầu tư?
 • Hiểu rõ Bảng cân đối kế toán.
 • Hiểu rõ Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Hiểu rõ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Hiểu rõ Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.
 • Phân tích sơ lược BCTC doanh nghiệp.
 • Thảo luận về đọc hiểu BCTC.

 

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm