Thông điệp chương trình

Có một thực tế rằng, những người làm kinh doanh & các nhà quản lý hầu như ai cũng muốn học luật, nhưng không phải ai cũng có thể bỏ ra tới 4 năm ở đại học chuyên ngành về luật.
Vậy liệu có thể học luật kinh doanh trong 2 buổi?

 

Với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, giới kinh doanh và các nhà quản lý ngày càng có sự nhìn nhận đúng mực về việc trang bị các năng lực quản trị cần thiết, trong đó bao gồm cả những hiểu biết căn bản về luật trong kinh doanh. Kiến thức về luật vốn mênh mông và bao la, vậy người làm kinh doanh và nhà quản lý nên học những luật gì và học tới mức độ nào thì đủ?

Sau một thời gian nghiên cứu, PACE và các chuyên gia về luật đã tìm ra lời đáp cho những câu hỏi này thông qua chương trình đào tạo “Kiến thức Luật dành cho Lãnh đạo”.

Thay vì phải mất nhiều năm, bạn chỉ cần 2 buổi để có thể lĩnh hội được những nhận thức cốt lõi về luật trong kinh doanh từ các chuyên gia luật hàng đầu hiện nay, để từ đó áp dụng và phục vụ hiệu quả cho công việc quản lý và kinh doanh của mình.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Các cấp quản lý và điều hành doanh nghiệp;
 • Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên,Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng, Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm cung cấp cho bạn những nhận thức cốt lõi về hệ thống pháp luật, đặc biệt là các luật và văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Hiểu được cách thức vận dụng từng loại luật cụ thể trong thực tế thông qua các tình huống cụ thể.
 • Có cái nhìn tổng quan về Nhà nước Việt Nam và về Hệ thống pháp luật Việt Nam, để từ đó có thể hiểu biết căn bản về từng loại luật cụ thể, chẳng hạn như: Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp gồm cả các nội dung liên quan đến thuế, quyền sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại; Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về lao động; Pháp luật về giải quyết tranh chấp;... Hiểu được cách thức vận dụng từng loại luật cụ thể trong thực tế thông qua các tình huống cụ thể.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 02 buổi (tương đương 06 giờ), có thể chọn học vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong tuần

Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về Hệ thống Pháp luật Việt Nam

 • Tổng quan về Nhà nước Việt Nam (Hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính Nhà nước);
 • Tổng quan về Pháp luật Việt Nam (Hiến pháp, Hệ thống các ngành luật và hệ thống các văn bản pháp luật); 
 • Phương pháp tìm hiểu pháp luật.

Phần II: Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư

 • Giới thiệu tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam; 
 • Phân tích chi tiết mối quan hệ giữa các Chủ sở hữu, Chủ sở hữu với người lãnh đạo Công ty, Công ty với Cơ quan nhà nước.

Phần III: Pháp luật về hợp đồng và lao động

 • Pháp luật về hợp đồng (để một hợp đồng có hiệu lực, cách thức soạn thảo một hợp đồng, liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, tài sản quyền sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại); 
 • Pháp luật về lao động (tuyển dụng, giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động, thuế thu nhập cá nhân).

Phần IV: Pháp luật về giải quyết tranh chấp

 • Căn nguyên phát sinh tranh chấp; 
 • Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án và Trọng tài.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm