Thông điệp chương trình

Từ khi con người chuyển sang sống có tổ chức xã hội thì hình thức lãnh đạo bắt đầu phát sinh, lần đầu tiên nhân loại biết đến khái niệm “hành vi của một người có thể gây ảnh hưởng đến vạn người”.

Đến thời kinh tế thị trường phát triển, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ việc thành lập các doanh nghiệp và từ đó, kỹ năng lãnh đạo không chỉ cần cho một số ít người mà cần cho rất nhiều người. Nhưng với quan niệm hiện đại, lãnh đạo không phải chỉ là để dẫn dắt người khác, mà chúng ta còn phải học để biết lãnh đạo chính bản thân mình. Cách lãnh đạo một tổ chức tốt nhất là “lãnh đạo bản thân đồng thời giúp người khác tự lãnh đạo chính họ”.

Khi một tổ chức có sự lãnh đạo tốt ở cả 3 tầng lớp (bản thân, đội ngũ, tổ chức), mỗi người đều có sự nhận thức đúng đắn và thực hành mang tính kỷ luật cao, tổ chức đó sẽ đạt những thành tựu to lớn và lâu dài. Liệu mục tiêu đó có khả thi không?

Trong chương trình “Phát triển Năng lực Lãnh đạo/ Leadership Development Program” do PACE nghiên cứu và triển khai này, chúng ta sẽ thảo luận sâu và đưa ra lời giải đáp cho tất cả các vấn đề trên.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo...;
 • Các nhà quản lý và những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người có mong muốn cải thiện hiệu quả công việc của đội ngũ, dẫn dắt tổ chức đạt mục tiêu chiến lược đã đề ra;
 • Những người có hoài vọng trở thành lãnh đạo trong tương lai.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Chương trình được thiết kế nhằm giúp cho người học:

 • Nhận thức sâu sắc bản chất của lãnh đạo, cũng như tầm quan trọng trong việc phát triển năng lực lãnh đạo lên tầm cao.
 • Nắm được các mô hình & phương pháp để phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện từ cấp độ cá nhân đến đội ngũ và tổ chức.

Nội dung chương trình

Phần 1: Khái niệm về lãnh đạo

 • Định nghĩa và giải thích các khái niệm;
 • Các tính cách lãnh đạo.

Phần 2: Lãnh đạo bản thân

 • Hiểu mình để hiểu người;
 • EQ rất quan trọng trong lãnh đạo.

Phần 3: Lãnh đạo đội ngũ

 • Động viên và khích lệ nhân viên;
 • Lãnh đạo và quản lý;
 • Các cấp độ và các phong cách lãnh đạo.

Phần 4: Lãnh đạo tổ chức

 • Chiến lược và thực thi chiến lược;
 • Dụng nhân: Con người, hệ thống và văn hóa;
 • Phương pháp phản hồi cho nhân viên.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm