Thông điệp chương trình

LEAN: Khởi thủy là phương pháp sản xuất tinh gọn, do hãng Toyota Nhật Bản khởi xướng và áp dụng với tên gọi là Hệ thống sản xuất Toyota từ những năm 60, viết tắt là TPS - Toyota Production System. Phương pháp Lean được áp dụng nhằm loại bỏ những lãng phí và những sự bất hợp lý trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, đưa hoạt động của tổ chức theo hướng tinh gọn, rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng. Ngày nay, Phương pháp này không chỉ áp dụng trong quản trị sản xuất mà còn áp dụng trong quản trị tổng thể, nhằm giúp doanh nghiệp giảm lãng phí, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường với chất lượng ổn định, chi phí hợp lý và thời gian giao hàng đúng hạn.

SIX SIGMA: Là phương pháp quản lý được Motorola khởi xướng từ những năm 80. Phương pháp Six Sigma chủ yếu tập trung vào cải tiến chất lượng của quy trình sản xuất kinh doanh bằng cách dựa trên thống kê để tìm ra lỗi (khuyết tật), xác định nguyên nhân của lỗi và xử lý lỗi nhằm làm tăng độ chính xác của quy trình sao cho những lỗi sai hay khuyết tật ở sản phẩm là nhỏ nhất (hoặc gần như bằng không).

Nếu như Lean chủ yếu nhằm giúp giảm thiểu lãng phí thì Six Sigma chủ yếu nhằm giúp giảm thiểu sai sót.

LEAN SIX SIGMA (LSS) là một mô hình quản trị kết hợp có chọn lọc giữa 2 phương pháp trên (Lean và Six Sigma). Phương pháp kết hợp này đang tạo ra xu thế mới trong việc lựa chọn và áp dụng các công cụ cải tiến hiệu quả nhất nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được 5 tiêu chí: giảm chi phígiá cả cạnh tranhchất lượng ổn địnhgiao hàng đúng hẹn, và tăng lợi nhuận. Có thể nói LEAN SIX SIGMA (LSS) là một phương pháp linh hoạt và toàn diện để đạt được và duy trì sự thành công bền vững trong sản xuất kinh doanh.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Cấp lãnh đạo nhà máy: Ban Giám đốc nhà máy, Quản đốc sản xuất, Trưởng phòng sản xuất;
 • Các kỹ sư quy trình sản xuất, các quản lý về chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý kho;
 • Những người có hoài vọng trở thành nhà quản lý sản xuất trong tương lai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:

 • Hiểu được nền tảng kiến thức về Lean (Phương pháp tinh gọn);
 • Nắm được tác dụng của những công cụ cải tiến trong Lean;
 • Hiểu được nền tảng kiến thức về Six Sigma;
 • Nắm được cách áp dụng các công cụ phân tích thống kê trong Six Sigma;
 • Hiệu quả của sự kết hợp Lean & Six Sigma;
 • Cách vận dụng các công cụ cải tiến của Lean Six Sigma vào sản xuất và kinh doanh: công cụ đơn giản, dễ thực hiện nhưng đạt hiệu quả tối ưu.

Nội dung chương trình

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Lean 

 1. Tổng quan về Lean:

 • Mục tiêu của Lean
 • Các nguyên tắc chính của Lean
 • Trọng tâm của Lean.

2. Các khái niệm trong Lean:

 • Giá trị và sự lãng phí
 • Các loại lãng phí chính
 • Sản xuất kéo (Pull)
 • Qui trình liên tục, không liên tục
 • Cải tiến liên tục (Kaizen)
 • Just-In-Time (JIT).

3. Công cụ và Phương pháp trong Lean:

 • Thời gian chuẩn
 • Chuẩn hóa qui trình
 • Phương pháp loại bỏ các lãng phí
 • Chất lượng từ gốc
 • Sơ đồ chuỗi giá trị
 • Phương pháp 5S
 • Phương pháp đúng thời điểm (JIT)
 • Phương pháp Kanban
 • Phương pháp Kaizen
 • Bảo trì sản xuất tổng thể (TPM)
 • Cân bằng chuyền (LOB)

Phần II: Six Sigma

1. Tổng quan về Six Sigma

2. Các chủ đề chính của Six Sigma

3. Các cấp độ trong Six Sigma

4. Những lợi ích của Six Sigma

5. Qui trình DMAIC:

 • Định nghĩa thuật ngữ;
 • Logic của qui trình;
 • Các công cụ áp dụng trong qui trình:

- Phương pháp đặt câu hỏi “5 tại sao” (5 Why)
- Phương pháp 4W1H
- Phân tích FMEA
- Biểu đồ xương cá
- Lưu đồ qui trình
- Biểu đồ xu hướng
- Biểu đồ Pareto
- Năng lực qui trình Cpk
- Phân tích hồi qui.

Phần III: Sự kết hợp Lean và Six Sigma

1. Tổng quan về sự kết hợp Lean-Six Sigma
2. Chọn lựa các công cụ áp dụng và phương pháp tối ưu

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm