Thông điệp chương trình

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng. Xuất phát từ quan điểm: làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn. Do đó 5S là một công cụ quan trọng, không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức nào muốn hướng đến mô hình đẳng cấp thế giới.

Công cụ này được áp dụng thành công ở nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn chưa thật sự được áp dụng phổ biến, dù nghe nói rất nhiều về tính năng của nó. Lý do chính là việc hiểu đúng và có kế hoạch triển khai rõ ràng, nhất quán vẫn là rào cản khiến cho chương trình 5S không có được thành công như mong đợi.

Hiểu được những khó khăn đó của các doanh nghiệp, Trường Quản Trị Sản Xuất PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) đã thiết kế chương trình "Phương pháp 5S" thiết thực,đảm bảo cả lý thuyết lẫn thực hành nhằm giải quyết vấn đề nói trên và sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Xây dựng ý thức 5S cho mọi người tại nơi làm việc;
 • Xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người thông qua chương trình 5S;
 • Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý;
 • Duy trì thói quen 5S như một phần của Văn hóa Doanh nghiệp.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Trưởng phòng sản xuất, Quản đốc sản xuất;
 • Tổ trưởng sản xuất, Kỹ sư sản xuất;
 • Các bộ phận hoặc cá nhân quan tâm

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu được lợi ích của việc thực hiện 5S;
 • Cách thức tổ chức phong trào 5S;
 • Các bước thực hiện từng S;
 • Phương pháp duy trì hoạt động 5S cho nhà máy.

Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về 5S

 1. Một số vấn đề công ty thường mắc phải khi chưa thực hiện 5S;
 2. Tại sao phải là 5S?
 3. Mục tiêu của 5S;
 4. Ý nghĩa của từng S;
 5. Lợi ích thu được từ hoạt động 5S.

Phần II: Phương pháp thực hiện 5S trong nhà máy

1. Chuẩn bị

 • Chương trình hoạt động 5S;
 • Quyết định của lãnh đạo;
 • Khởi động phong trào và truyền thông.

2. Thực hiện

 • Thực hiện tổng vệ sinh;
 • S1_Sàng lọc (Sort);
 • S2_Sắp xếp (Set in order);
 • S3_Sạch sẽ (Shine);
 • S4_Sẵn sàng (Standardize);
 • S5_Săn Sóc (Sustain);

3. Tổng kết hoạt động 5S và bài học kinh nghiệm

4. Phong trào 5S và kế hoạch kiểm tra định kỳ (audit)

 • Xây dựng phong trào thi đua giữa các phòng ban;
 • Chương trình khuyến khích duy trì hoạt động 5S;
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá 5S;
 • Kế hoạch kiểm tra định kỳ 5S (audit).
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm