Thông điệp chương trình

Kaizen là một phương pháp cải tiến có hệ thống, được sáng tạo bởi người Nhật. Thông điệp của Kaizen là thực hiện những bước đi nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn, chắc chắn và bền vững. Lợi ích mà Kaizen mang lại chính là ý thức cải tiến liên tục, tinh thần đóng góp của nhân viên với sự phát triển của tổ chức. Chương trình đào tạo “Phương pháp Kaizen” do Trường Quản Trị Sản Xuất PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) thiết kế và triển khai sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được những giá trị:

 • Loại bỏ các loại lãng phí đang gây tổn thất cho Doanh nghiệp;
 • Loại bỏ tư tưởng trì trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Nâng cao tư duy sáng tạo cho nhân viên trong mọi lĩnh vực;
 • Nâng cao năng suất lao động và giá trị doanh nghiệp;
 • Tạo ra môi trường làm việc tốt, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động;
 • Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH:

 • Trưởng phòng sản xuất;
 • Quản đốc sản xuất;
 • Tổ trưởng sản xuất;
 • Kỹ sư sản xuất;
 • Các phòng ban hoặc cá nhân quan tâm

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu được lợi ích của việc thực hiện Kaizen;
 • Giúp học viên thay đổi tư duy cải tiến;
 • Giúp học viên hiểu được rằng cải tiến thật là đơn giản;
 • Nâng cao tinh thần teamwork và sự đóng góp lâu dài cho tổ chức.

Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về Kaizen

 1. Lịch sử ra đời của Kaizen;
 2. Các nguyên tắc của Kaizen;
 3. Lợi ích của Kaizen.

Phần II: Lãng phí

 1. Nhận diện lãng phí;
 2. Các Phương pháp loại trừ lãng phí;
 3. Công cụ áp dụng trong kiểm soát và khắc phục lãng phí.

Phần III: Hoạt động Kaizen

 1. Kaizen công việc;
 2. Kaizen bản thân;
 3. Kaizen tổ chức;
 4. Kaizen của Kaizen.

Phần IV: Thủ tục hóa chương trình Kaizen

 1. Tạo thủ tục (SOP) cho hoạt động Kaizen;
 2. Chính sách kích thích và duy trì hoạt động Kaizen;
 3. Chương trình đào tạo Kaizen cho nhân viên.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm