Thông điệp chương trình

Sản xuất là bộ phận mang lại giá trị gia tăng chính trong bất kỳ một nhà máy sản xuất nào. Do đó vai trò Quản lý Sản xuất là cực kỳ quan trọng. Một người Quản lý sản xuất gần như phải quán xuyến mọi khía cạnh hoạt động có liên quan đến sản xuất như: quản lý con người, quản lý quy trình, quản lý công cụ máy móc thiết bị, quản lý chất lượng, quản lý vật tư, quản lý tồn kho trên chuyền, quản lý kế hoạch sản xuất...

Tuy nhiên hiện nay các cán bộ Quản lý sản xuất tuy có trình độ chuyên môn tốt nhưng lại thiếu về kỹ năng quản lý dẫn tới nhiều hoạt động kể trên bị bế tắc, và hậu quả là chi phí sản xuất luôn luôn cao mà lợi nhuận thu về thì lại thấp, thêm vào đó lại gây bất mãn và chia rẽ nội bộ.

Bằng kinh nghiệm của các chuyên gia gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ở các công ty đa quốc gia, Trường Quản Trị Sản Xuất PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) thiết kế chương trình “Quản trị Sản xuất Hiệu quả” dành cho Quản lý Sản xuất (Quản đốc, Giám sát, Tổ trưởng) nhằm chuyển giao những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn sản xuất cho các cán bộ quản lý sản xuất, giúp cho họ có được những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để tối thiểu hóa chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời tạo ra môi trường sản xuất năng động, chuyên nghiệp, tinh thần teamwork cao... cho sự phát triển bền vững của công ty.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Cán bộ quản lý sản xuất: Quản đốc, Giám sát, Tổ trưởng;
 • Kỹ sư sản xuất;
 • Các cá nhân quan tâm.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu rõ vai trò của quản lý sản xuất và những đức tính cần có;
 • Cách quản lý đội ngũ nhân viên sản xuất hiệu quả;
 • Quản lý qui trình sản xuất hiệu quả;
 • Quản lý tồn kho hiệu quả;
 • Phân phối và tận dụng nguồn lực hiệu quả;
 • Quản lý tốt chi phí sản xuất;
 • Nâng cao năng suất công nhân.

Nội dung chương trình

Phần I. Tổng quan về Quản trị Sản xuất (QTSX)

 • Khái niệm về QLSX;
 • Vai trò của cán bộ QLSX;
 • Những đức tính cần có của cán bộ QLSX;
 • Những kỹ năng cần có cho cán bộ QLSX;
 • Nhận diện lãng phí trong sản xuất và cách cải thiện.

Phần II. Các định nghĩa và phương pháp tính toán căn bản trong sản xuất

 • Qui trình sản xuất (Process Flow Chart);
 • Skill Matrix;
 • Danh mục vật tư (BOM);
 • Cân bằng chuyền (LOB);
 • Nhịp độ (Takt Time);
 • Chu kỳ sản xuất (Cycle Time);
 • Thông lượng (Throughput);
 • Thời gian chu kỳ qui trình (Lead Time);
 • Thời gian dừng việc (Downtime);
 • Tối ưu hóa công suất của máy móc thiết bị (Machine Utilization);
 • Quản lý ECN.

Phần III. Các nguyên tắc trong sản xuất

 • Thông tin phản hồi;
 • Áp dụng luật 80/20 vào sản xuất;
 • Phương pháp 5W1H, 5 Whys;
 • Áp dụng sản xuất linh động;
 • Nguyên tắc Đắc nhân tâm trong sản xuất;
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết;
 • Kiểm kê và theo dõi hàng tồn trên chuyền (WIP).Phần IV. Quản lý nguồn lực hiệu quả
 • Xây dựng thói quen:
  • Xây dựng tinh thần teamwork;
  • Họp sản xuất hàng ngày;
  • Ghi chép sản xuất hàng ngày, ghi chép giao ca;
  • Thực hiện 5S hàng ngày.
 • Chương trình kiểm soát:
  • Năng suất lao động và biện pháp tăng năng suất lao động;
  • Thiết kế các chỉ tiêu đánh giá công nhân hàng tháng;
  • Thiết kế chương trình thưởng năng suất và chất lượng cho cá nhân đạt chỉ tiêu.
 • Thực hành:
  • Bài toán sắp xếp thứ tự công việc;
  • Bài toán cân bằng chuyền;
  • Giải quyết tình huống trong sản xuất;
  • Hoạch định lịch trình sản xuất;
  • Đề xuất cải tiến.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm