Thông điệp chương trình

Hàng tồn kho là một trong những tài sản tốn kém nhất của nhiều công ty, có thể chiếm tới 50% vốn đầu tư. Từ lâu các nhà quản lý vận hành toàn cầu đều nhận thức rằng quản lý tốt hàng tồn kho là một công việc thiết yếu.

Một mặt thì công ty có thể cắt giảm chi phí nhờ việc giảm lượng tồn kho, tuy nhiên khi các mặt hàng cần thiết không còn trong kho thì có thể dẫn đến sản xuất đình trệ, xuất hàng trễ thì khách hàng không hài lòng. Vì thế, công ty phải luôn cân đối giữa việc đầu tư cho lượng hàng tồn kho và dịch vụ khách hàng. Do đó, quản lý hàng tồn kho sao cho hiệu quả nhất không còn là một công việc thông thường mà nó đòi hỏi người quản lý hàng tồn kho phải có kỹ năng chuyên môn tốt, một phương pháp tính toán có tính chiến lược, một nghệ thuật quản lý hiệu quả.

Hiểu rõ được những khó khăn này của các doanh nghiệp, Trường Quản Trị Sản Xuất PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE)đã thiết kế chương trình “Quản trị Tồn kho Hiệu quả”nhằm giúp các cán bộ quản lý sản xuất và quản lý kho thực hiện tốt việc quản lý tồn kho ở tất cả các công đoạn theo dòng chảy của nguyên vật liệu cho đến khi vào kho thành phẩm, sao cho:

 • Tránh lãng phí;
 • Tránh thất thoát;
 • Tránh thiếu hụt;
 • Giảm thiểu tồn kho;
 • Đáp ứng sản xuất kịp thời.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Cán bộ quản lý sản xuất: Quản đốc, Giám sát, Tổ trưởng;
 • Cán bộ quản lý kho;
 • Cán bộ lập kế hoạch sản xuất;
 • Cán bộ mua hàng

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu được thế nào gọi là hàng tồn kho;
 • Hiểu rõ vai trò của quản lý tồn kho;
 • Biết cách thực hiện phương pháp tồn kho tối thiểu;
 • Biết cách thiết kế và vận hành kho hàng hiệu quả;
 • Biết cách quản lý và kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho trên chuyền.

Nội dung chương trình

1. Giới thiệu về tồn kho;

2. Các loại tồn kho và mục đích;

3. Tính chi phí kho và chi phí liên quan;

4. Định giá tồn kho;

5. Lập kế hoạch tồn kho;

6. Phân loại tồn kho;

7. Chính sách tồn kho tổng thể;

8. Quản lý tồn kho tổng thể;

9. Tính vòng quay tồn kho;

10. Tính số ngày sử dụng kho;

11. Chi phí tồn kho;

12. Báo cáo tài chính và tồn kho;

13. Tồn kho thành phần;

14. Tính thời điểm đặt hàng;

15. Tính số lượng đặt hàng;

16. Chính sách tồn kho thành phần;

17. Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập;

18. Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục;

19. Phương pháp phân loại tồn kho ABC;

20. Phương pháp kiểm soát tồn kho;

21. Phương pháp kiểm kê tồn kho.

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm