THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Khai giảng : 15/05/2022
Lịch học : Chủ Nhật
Giờ học : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
Thời lượng : 02 buổi/ 06 giờ
Phí tham dự : 2,000,000 VNĐ
Phí ưu đãi : 1,800,000 VNĐ

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 07 ngày.

Download Brochure Đăng ký tham dự
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Các cấp quản lý và điều hành doanh nghiệp;
 • Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên,Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng, Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm cung cấp cho bạn những nhận thức cốt lõi về hệ thống pháp luật, đặc biệt là các luật và văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Hiểu được cách thức vận dụng từng loại luật cụ thể trong thực tế thông qua các tình huống cụ thể.
 • Có cái nhìn tổng quan về Nhà nước Việt Nam và về Hệ thống pháp luật Việt Nam, để từ đó có thể hiểu biết căn bản về từng loại luật cụ thể, chẳng hạn như: Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp gồm cả các nội dung liên quan đến thuế, quyền sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại; Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về lao động; Pháp luật về giải quyết tranh chấp;... Hiểu được cách thức vận dụng từng loại luật cụ thể trong thực tế thông qua các tình huống cụ thể.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE