PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khai giảng
18/04/2022
Địa điểm
TP.HCM
Phí tham dự
5.000.000 VNĐ
Phí ưu đãi
4.200.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu
Giờ học
18h00 - 21h00

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Không phải ai cũng có thể hiểu ngọn ngành các số liệu trong Báo cáo Tài chính, càng không phải ai cũng có khả năng “chiết xuất” ra các quyết định tài chính khôn ngoan và chính xác từ các số liệu đó! Điều làm nên sự khác biệt chính là khả năng phân tích Báo cáo Tài chính!

Các con số lạnh lùng, nhằng nhịt trong Báo cáo Tài chính là “người bạn” đồng hành của Nhân viên kế toán, Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Điều hành cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải dễ dàng và không phải ai cũng có thể hiểu trọn vẹn các số liệu quan trọng đó, để có thể tư vấn cho cấp trên hoặc tự mình đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, kể cả những người đã tốt nghiệp đại học tài chính kế toán hay những người đã nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Nghệ thuật này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính - kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế toàn cầu, cùng “bơi” trong một đại dương đầy thách thức, biến động và bất ổn của khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế, vốn kiến thức này, kỹ năng này càng phải được cập nhật, củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, PACE đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Phân tích Báo cáo Tài chính”. Chương trình đặc thù này sẽ giúp người học hiểu được vai trò của phân tích Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số…

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

- Các nhà quản lý tài chính - kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên  phân tích đầu tư của các doanh nghiệp....
- Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành  kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu”...

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

- Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính;
- Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích;
- Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính.

Nội dung chương trình

Phần I: Quản trị tài chính doanh nghiệp

1. Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp

2. Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Hoạch định tài chính;
- Kiểm soát tài chính;
- Quyết định tài chính.

3. Chi phí vốn (cost of capital)

- Cơ cấu vốn;
- Chi phí vốn vay;
- Chi phí vốn chủ sở hữu;
- Chi phí vốn bình quân theo tỷ trọng;
- Ứng dụng của chi phí vốn.

4. Huy động vốn

- Huy động vốn chủ; Góp vốn chủ, Phát hành cổ phần, Giữ lại lợi nhuận;
- Vay và thuê: Tín dụng thương mại, Vay ngân hàng/ trái phiếu, Thuê tài chính;

Phần II: Phân tích báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính

2. Nguyên tắc và quy trình phân tích

3. Phân tích khả năng sinh lời

- ROS, ROA và ROE (Return On Equity);
- Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE - Return On Capital Employed).

4. Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng

5. Phân tích thanh khoản

6. Phân tích hiệu suất hoạt động (Operating Efficiency)

- Vòng quay hàng tồn;
- Hiệu suất sử dụng tài sản;
- Tỷ số vòng quay tài sản lưu động;
- Tỷ suất lợi nhuận gộp.

7. Tỷ số nợ

- Tỷ số nợ;
- Tỷ số đòn cân nợ (Gearing);
- Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay.

8. Tỷ số thị trường chứng khoán

- Lợi nhuận một cổ phần (EPS - Earnings Per Share), EPS điều chỉnh (Diluted EPS);
- Lợi tức một cổ phần (DPS - Dividend Per Share), Suất cổ tức (Dividend Yield));
- Tỷ số Thị giá/ Lợi nhuận (P/E);
- Tỷ lệ đảm bảo cổ tức (Dividend Cover Ratio);
- Tỷ lệ phân chia cổ tức (Dividend Payout Ratio).

9. Tỷ số dòng tiền

- Cơ cấu dòng tiền ròng mọi hoạt động;
- Free Cash Flow;
- Cash Flow Ratio;
- Cash Margin.

10. Rủi ro tài chính

11. Những hạn chế của phân tích tỷ số

- Số liệu kế toán quá khứ;
- Các so sánh hữu ích

 

Các khóa học sắp khai giảng

TP.HCM
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương trình đào tạo

CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Khai giảng: 10/09/2022 (tại TP.HCM)
TP.HCM
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương trình đào tạo

TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Khai giảng: 09/09/2022 (tại TP.HCM)
TP.HCM
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương trình đào tạo

KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Khai giảng: 30/08/2022 (tại TP.HCM)

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

  • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
  • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
  • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
  • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
  • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
  • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
  • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
  • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
  • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.

Xem thêm