• Nhân dịp chào đón Năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, PACE xin chia sẻ Sổ Tay Doanh Trí số Xuân 2022 với nhiều thông tin giá trị...

  Download
 • Trong Sổ Tay Doanh Trí tháng 12 này, Chuyên mục “Tinh hoa Quản trị” sẽ mang đến bài viết đặc sắc của Harvard Business Review với chủ đề: "Vì sao...

  Download
 • Trong Sổ Tay Doanh Trí tháng 11 này, Chuyên mục “Tinh hoa Quản trị” sẽ mang đến bài viết đặc sắc của Harvard Business Review với chủ đề: "THE...

  Download
 • Trong Sổ Tay Doanh Trí tháng 10 này, Chuyên mục “Tinh hoa Quản trị” sẽ mang đến bài viết đặc sắc của Harvard Business Review với chủ đề: “TẠI...

  Download
 • Trong Sổ Tay Doanh Trí tháng 9 này, Chuyên mục “Tinh hoa Quản trị” sẽ mang đến bài viết đặc sắc của Harvard Business Review với chủ đề: “NHẬN...

  Download
 • Trong Sổ Tay Doanh Trí tháng 8 này, Chuyên mục “Tinh hoa Quản trị” sẽ mang đến bài viết đặc sắc của Harvard Business Review với chủ đề: “Xây...

  Download
 • Học Viện Quản Lý PACE xin chia sẻ đến Anh, Chị Sổ Tay Doanh Trí số tháng 7/2021 với nhiều thông tin giá trị, cũng như những sự kiện, hội thảo...

  Download
 • Học Viện Quản Lý PACE xin tiếp tục gửi đến Quý Anh, Chị Sổ Tay Doanh Trí số tháng 6/2021. Trong số đặc biệt tháng 6/2021 có Chuyên mục “Tiêu...

  Download
 • Học Viện Quản Lý PACE xin tiếp tục gửi đến Quý Anh, Chị Sổ Tay Doanh Trí số tháng 4/2021 với nhiều thông tin giá trị, cũng như chia sẻ những sự...

  Download
 • Khoảng thời gian đầu năm là lúc các tổ chức bận rộn với việc xây dựng và thực thi các chiến lược mới, Học Viện Quản Lý PACE xin gửi đến Quý Anh,...

  Download
 • Nhân dịp chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Học Viện Quản Lý PACE xin gửi đến Quý Anh, Chị Sổ Tay Doanh Trí số Xuân 2021.

  Download
 • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 11/2019 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Phân định Quản trị, Cai trị & Siêu cai trị". Đây là bài...

  Download
 • SỔ TAY DOANH TRÍ số Quý I/2019 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Thuyết "Sáng tạo công phá" - Ngôi sao dẫn đường cho sự đổi...

  Download
 • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 12/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Sự thật về "Lãnh Đạo Đích Thực" của GS Bill George,...

  Download
 • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 09 & 10/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Vai trò của Lãnh đạo trong Quá trình Tái tạo Mô...

  Download

Đối tác toàn cầu của PACE