• SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 11/2019 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Phân định Quản trị, Cai trị & Siêu cai trị". Đây là bài...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số Quý I/2019 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Thuyết "Sáng tạo công phá" - Ngôi sao dẫn đường cho sự đổi...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 12/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Sự thật về "Lãnh Đạo Đích Thực" của GS Bill George,...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 09 & 10/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Vai trò của Lãnh đạo trong Quá trình Tái tạo Mô...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 07/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết The Focused Leader/ Nhà Lãnh đạo Tập trung của Dainel...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 05-06/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài phỏng vấn Stephen M. R. Covey do MarketingJournal thực...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 03-04/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết 6 yếu tố quan trọng để CHUYỂN ĐỔI mô hình kinh doanh...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 01-02/2018 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết Tầm quan trọng của "Trí tuệ xúc cảm" trong nghệ thuật...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 12/2017 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Sử dụng hiệu quả 6 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO" của Dainel...

    Download
  • SỔ TAY DOANH TRÍ số tháng 11/2017 giới thiệu chuyên mục “Tinh hoa quản trị” có bài viết "Siêu Đổi Mới" là gì? của Clayton Chritensen và các cộng...

    Download
  • Sổ Tay Doanh Trí số tháng 10/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Để trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng” ...

    Download
  • Sổ Tay Doanh Trí số tháng 9/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Sở hữu "Tâm thức đủ đầy" để nâng cao năng lực lãnh...

    Download
  • Sổ Tay Doanh Trí số tháng 8/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Làm gì khi "MẤT LỬA" trong công việc?” đã được đăng...

    Download
  • Sổ Tay Doanh Trí số tháng 7/2017 giới thiệu bài viết “Tinh hoa quản trị” đặc sắc về chủ đề “Lãnh Đạo Chuyển Hóa - Xu thế tương lai của lãnh đạo”...

    Download
  • Sổ tay Doanh Trí số tháng 04-05/2017 giới thiệu với quý vị về một "Công thức" giúp gia tăng động lực nhân viên; bên cạnh đó là những bài học...

    Download

Đối tác toàn cầu của PACE