CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khai giảng: 27/07/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
27/07/2024
Phí tham dự
18.000.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
16.800.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Bảy
Giờ học
08:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Làm thế nào để trở thành một CHRO chuyên nghiệp? Khi nào Việt Nam ta có một thế hệ CHRO chuyên nghiệp? Chương trình CHRO của PACE sẽ là một lời đáp cho những câu hỏi quan trọng này.

Nhân sự luôn là câu chuyện trung tâm của mọi doanh nghiệp ở mọi thời đại! Đặc biệt, trong một thời đại đầy biến động, đổi thay và ngổn ngang như thời kỳ khủng hoảng hiện nay, câu chuyện này càng phải được kể lại, nhìn nhận lại, thậm chí viết lại để mỗi doanh nghiệp vượt khó và phát triển bền vững.

Và nhân vật chính của câu chuyện nhân sự ở bất kỳ doanh nghiệp nào, chính là: Giám đốc Nhân sự / Chief Human Resources Officer (gọi tắt là "CHRO").

CHRO không chỉ là một "cái chức", một cái chức rất to trong công ty, mà còn là một "cái nghề", một "cái nghề" chuyên nghiệp trong xã hội, một nghề đòi hỏi phải được đào tạo một cách bài bản và có hệ thống thì mới có thể thành công.

Với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam và các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của PACE đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo "Giám đốc Nhân sự".

Chương trình này được triển khai nhằm "Góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam”.

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về quản trị nhân sự, những người có am hiểu sâu sắc về quản trị nhân sự quốc tế và bối cảnh nhân sự Việt Nam hiện nay, những người mong muốn góp phần đưa ngành quản trị nhân sự Việt Nam lên một tầm cao hơn và hội nhập với ngành quản trị nhân sự thế giới.

CHRO được triển khai đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE).

CHRO THỜI 4.0

TỪ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
ĐẾN GIẢI PHÁP NHÂN LỰC

Có một câu châm ngôn quản trị nổi tiếng: "Every business is a people business", ngụ ý là: mọi vấn đề của doanh nghiệp thực chất đều là vấn đề con người. Chính vì vậy, để đương đầu với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, doanh nghiệp cần các CHRO không chỉ là người quản trị nhân sự, mà còn phải vượt qua khỏi góc nhìn quản trị nội bộ để có tầm nhìn xa hơn, tư duy một cách có hệ thống và bài bản hơn, biết cách hoạch định và tổ chức đội ngũ, xây dựng văn hóa hỗ trợ cho chiến lược của doanh nghiệp. Có thể nói, đã đến lúc, Giám đốc Nhân sự cần đến những năng lực mới để có thể tham gia trong "bàn tròn chiến lược" của tổ chức.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
 • Những người đang là Chuyên viên Nhân sự hay Chuyên viên hành chính Nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, Học viên cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành);
 • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý quan trọng trong công ty;
 • Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

 • Biết được một Giám đốc Nhân sự (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp;
 • Những tư duy và nhận thức cần thiết, những kiến thức và kỹ năng nền tảng mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình học này, Học viên có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 27 buổi (tương đương 81 giờ), có thể chọn lớp học Giám đốc Nhân sự (CHRO) vào buổi tối hoặc cuối tuần. Nếu khóa ngày học trong vòng 04 tháng; nếu khóa tối học trong vòng 2,5 tháng.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp Chương trình “Giám đốc Nhân sự (CHRO)” của Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE).

Nội dung chương trình

# CHUYÊN ĐỀ BUỔI GIỜ
1
Chân dung CHRO/ Being a Professional CHRO
- Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO
- Tố chất, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CHRO
- Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp
1 3
2
Bộ phận Nhân sự/ HR Division
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của BP Nhân sự
- Các chức năng chính yếu, các quy trình, các chính sách của BP Nhân sự
- Thước đo hiệu quả BP Nhân sự và Hệ thống báo cáo của BP Nhân sự
1 3
3
Chiến lược Nhân sự/ HR Strategy
- Chiến lược công ty và Chiến lược nhân sự
- Hoạch định Chiến lược nhân sự
- Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá Chiến lược nhân sự
4 12
4
Tuyển dụng & Bổ dụng/ Recruitment & Assignment
- Tuyển dụng - Vai trò của phòng Nhân sự và các phòng ban
- Chiến lược tuyển dụng và quy trình tuyển dụng
- Một vài nguyên tắc trong bổ dụng hiệu quả
- Các hoạt động chính yếu trong công tác bổ dụng
2 6
5
Đánh giá Nhân sự/ Personnel Appraisal & Talent Assessment
- Mục đích đánh giá nhân sự (để Bổ dụng, Thôi dụng, Đào tạo, Đãi ngộ)
- 3 tiêu chí đánh giá nhân sự: Thái độ, Năng lực & Thành tích
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự & Quy trình triển khai đánh giá nhân sự
- Một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự
4 12
6
Đào tạo & Phát triển/ Learning & Development (L&D)
- Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện đại
- Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo
- Quản trị Tài năng và Phát triển Đội ngũ kế thừa
4 12
7
Lương bổng & Đãi ngộ/ Compensation & Benefits (C&B)
- Cơ sở trả lương và đãi ngộ: Thành tích, Năng lực & Thái độ
- Phương pháp 3P và Xây dựng Chính sách lương theo 3P
- Ngân sách tiền lương, Hệ thống lương, Cấu trúc lương
- Chính sách và chế độ đãi ngộ khác ngoài lương
4 12
8
Văn hóa Doanh nghiệp/ Corporate Culture
- Văn hóa Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hóa Doanh nghiệp
- Phương pháp xây dựng và thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp
- Đo lường kết quả xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
2 6
9
Pháp luật Lao động/ Laws on Labour
- Phương pháp tìm hiểu pháp luật
- Hiểu về Pháp luật lao động, Hợp đồng lao động
- Quy định pháp luật về thôi dụng
- Minh họa: tranh chấp lao động
2 6
10
Quản trị Cuộc đời/ Life Management Program (LMP)
2 6
11
Thu hoạch cuối khóa/ Final Exam
1 3
*
Lễ Tốt Nghiệp/ Graduation Ceremony
* *
TỔNG CỘNG 27 81

Danh sách Giảng viên các khóa của chương trình luôn được Nhà Trường thông báo tại thời điểm chiêu sinh.
Danh mục môn học cũng như nội dung của chương trình sẽ được Nhà Trường cập nhật và điều chỉnh định kỳ 6 tháng.

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm