DIGITAL MARKETING THỰC CHIẾN

Khai giảng: 23/07/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
23/07/2024
Phí tham dự
5.000.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
4.200.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Ba-Thứ Năm
Giờ học
18:00 - 21:00

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Ngày nay trong kỷ nguyên số, việc thiết lập sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp là một điều tất yếu. Do đó, việc nắm bắt và áp dụng Digital Marketing là nhiệm vụ quan trọng của các doanh nghiệp ở mọi quy mô và cả những người kinh doanh online.

Nếu triển khai đúng cách, Digital Marketing thực chiến có thể giúp mang lại hai lợi ích nổi bật cho các doanh nghiệp, đó là: Thúc đẩy Bán hàng và xây dựng Nhận thức về Thương hiệu. 

Do đó, Trường Quản trị Marketing PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) đã thiết kế và triển khai chương trình ”Digital Marketing Thực chiến” nhằm giúp người tham dự nhanh chóng hiểu rõ bản chất của Marketing và biết cách làm chủ các công cụ thực chiến của Digital Marketing chỉ trong 06 buổi học. 

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Những người làm nghề Marketing và nghề Sales ở các cấp của các doanh nghiệp;
 • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà quản lý muốn hiểu và triển khai Digital Marketing thực chiến;
 • Những người đang kinh doanh, bán hàng online, hoặc những người có mong muốn tìm hiểu về hoạt động Digital Marketing thực chiến.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chuyên đề này, học viên có thể:

 • Hiểu nguyên lý nền tảng của Digital Marketing;
 • Hiểu bản chất cốt lõi của Marketing và chiến lược content;
 • Làm chủ các công cụ thực chiến Digital Marketing.

Nội dung chương trình

Phần 1. Nguyên lý nền tảng & Chiến lược Digital Marketing

 • Nguyên lý nền tảng của Digital Marketing;
 • Bản chất cốt lõi của chiến lược Marketing;
 • Bản chất cốt lõi của chiến lược content.

Phần 2. Digital Marketing thực chiến

 • Các công cụ thực chiến về sales: Tối ưu hóa hiệu quả về doanh số;
 • Các công cụ thực chiến về content: Từ Outbound đến Inbound;
 • Các công cụ thực chiến về ads campaign: Facebook, Youtube, Google Ad…;
 • Thực hành theo nhóm thông qua một dự án cụ thể về Digital Marketing.

Phần 3. Tổng kết chương trình & Định hướng áp dụng

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm