KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

Khai giảng: 27/05/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
27/05/2024
Phí tham dự
3.000.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
2.500.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu
Giờ học
18:00 - 21:00

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Trong môi trường kinh doanh ngày nay với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên là hoạt động thiết yếu đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp; và trong hoạt động đó, các cấp lãnh đạo, quản lý và các giảng viên nội bộ đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Vậy làm thế nào các cấp lãnh đạo, quản lý và các giảng viên nội bộ có thể làm đúng và làm tốt công việc của mình để giúp nhân sự các cấp trong doanh nghiệp học tập và phát triển một cách hiệu quả cho bản thân và đúng chiến lược nhân lực của doanh nghiệp? 

Câu trả lời nằm trong chương trình “Kỹ năng Đào tạo & Huấn luyện Nhân viên” do Học viện Quản lý PACE (nơi có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển lãnh đạo, đào tạo chuyên gia và huấn luyện nhân viên cho hàng chục ngàn doanh nghiệp) thiết kế, biên soạn và triển khai.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này được thiết kế dành cho:

 • Các cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp phải thường xuyên thực hiện việc đào tạo và huấn luyện nhân viên;
 • Các lãnh đạo của bộ phận nhân sự (HR), bộ phận đào tạo & phát triển (L&D), bộ phận phát triển tài năng (TD) của tổ chức;
 • Giảng viên nội bộ trong các doanh nghiệp, những người thường giảng nội bộ trong doanh nghiệp;
 • Những người mong muốn trở thành Giảng viên nội bộ và Giảng viên chuyên nghiệp trong tương lai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo & huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
 • Nắm được nguyên tắc & quy trình, phương pháp & công cụ để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả, phù hợp với
  môi trường kinh doanh hiện đại;
 • Biết cách phát huy năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên.

Nội dung chương trình

Phần I. Nhận thức nền tảng về đào tạo & huấn luyện nhân viên

 • Bản chất và mục tiêu đích thực của hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên;
 • Tầm quan trọng của hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên trong doanh nghiệp;
 • Vai trò của các cấp quản lý và giảng viên nội bộ trong công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên.

Phần II. Đào tạo nhân viên hiệu quả

 • Các nguyên tắc vàng trong đào tạo nhân viên;
 • Các hình thức đào tạo nhân viên hiệu quả;
 • Kỹ năng phân tích nhu cầu đào tạo;
 • Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo;
 • Kỹ năng dẫn giảng và quản trị lớp học hiệu quả;
 • Phương pháp đánh giá kết quả sau đào tạo.

Phần III. Huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp

 • Nguyên tắc quan trọng trong huấn luyện nhân viên;
 • Quy trình và các mô hình huấn luyện nhân viên hiệu quả;
 • Công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện;
 • Phân tích & đánh giá năng lực nhân viên trong huấn luyện;
 • Phương pháp huấn luyện chủ động;
 • Đánh giá & phản hồi kết quả đánh giá trong huấn luyện.

Phần IV. Tổng kết chương trình & Định hướng áp dụng

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm