KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & LÀM BÁO CÁO

Khai giảng: 09/06/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
09/06/2024
Phí tham dự
1.800.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
1.500.000 VNĐ
Lịch học
Chủ Nhật
Giờ học
08:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Trong bốn chức năng quản trị bao gồm Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm soát, thì Hoạch định là chức năng đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định rõ các kết quả mong muốn và giúp xây dựng kế hoạch thực thi nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đây cũng là cơ sở cho việc kiểm soát hoạt động của tổ chức.

Trong chức năng Hoạch định này, kỹ năng lập kế hoạch hành động và viết báo cáo tiến độ triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, của bộ phận là kỹ năng rất cần thiết đối với nhà quản lý. Một kế hoạch công việc cần được đầu tư xây dựng, sắp xếp trình tự chi tiết và dự trù các rủi ro, nhờ đó, đội ngũ có thể chuẩn bị nguồn lực phù hợp và kiểm soát tiến độ hiệu quả.

Với mong muốn cung cấp cho Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp một hệ thống kiến thức khoa học, kèm với các công cụ quan trọng & các kỹ năng cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên, PACE đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo "Kỹ năng Lập kế hoạch & Làm Báo cáo".

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình phù hợp với Đội ngũ các cấp quản lý/ Đội ngũ quản lý chức năng:

 • Các Giám đốc chức năng trong doanh nghiệp như: GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh, GĐ Tiếp thị, GĐ Hành chính, GĐ Bán hàng, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật, GĐ Dự án, Kế Toán trưởng, GĐ IT, GĐ Công nghệ,… 
 • Các Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp; 
 • Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch hành động và báo cáo tiến độ triển khai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào tạo này, học viên có thể:

 • Phân biệt được mục tiêu và các kết quả mong muốn khác trong hoạt động của tổ chức;
 • Áp dụng được tiến trình lập kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu;
 • Sử dụng được các công cụ để lập kế hoạch; 
 • Xác định được cách kiểm soát khi thực thi kế hoạch;
 • Nhận biết được vai trò của báo cáo và hoàn thiện hệ thống báo cáo của Phòng/ Ban.

Nội dung chương trình

Phần I: Lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu

 • Phân biệt mục tiêu và chỉ tiêu;
 • Tiến trình lập kế hoạch: 
  • Xác định mục tiêu;
  • Xác định những hạng mục công việc cần thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu;
  • Xác định trình tự và vẽ sơ đồ trình tự thực hiện các hạng mục công việc;
  • Phân công công việc;
  • Ước lượng thời gian hoàn thành các hạng mục công việc;
  • Sử dụng sơ đồ PERT và đường Critical Path;
  • Sử dụng biểu đồ GANTT;
  • Xác định thời điểm thực hiện các hạng mục công việc;
  • Lập bảng kế hoạch hành động.

Phần II: Kiểm soát thực thi và báo cáo

 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát;
 • Xác định các cột mốc thời gian (milestone);
 • Lập bảng kiểm soát; 
 • Quản lý rủi ro khi thực thi kế hoạch; 
 • Hệ thống báo cáo.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm