MBC - QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA

Khai giảng: 14/09/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
14/09/2024
Phí tham dự
3.500.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
3.000.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Bảy
Giờ học
08:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

MBC - QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA

Khai giảng: 21/09/2024 - Địa điểm: Hà Nội

Khai giảng
21/09/2024
Phí tham dự
3.500.000 VNĐ
Địa điểm
Hà Nội
Phí ưu đãi
3.000.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Bảy
Giờ học
08:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Cách thức Xây dựng & Chuyển đổi Văn hóa Doanh nghiệp trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm và đặt văn hóa là một trong những mục tiêu trọng yếu trong quản trị và chiến lược phát triển.

Bởi lẽ, văn hóa vừa là “chân ga” giúp ta chinh phục bao “đèo cao”, vừa là “chân thắng” ngăn ta rơi xuống “vực sâu”. Đó cũng là nội lực giúp doanh nghiệp vượt qua mọi khốn khó, là doanh khí và sức bật giúp doanh nghiệp hiện thực hóa được tầm nhìn và khát vọng của mình.

Đồng thời, văn hóa doanh nghiệp cũng là nhân tố cốt lõi trong việc thu hút và giữ chân hiền tài, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của tổ chức.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng, những tổ chức có văn hóa xuất sắc thì có kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn. Cụ thể là khả năng tăng doanh thu cao hơn 48%, khả năng tăng sự gắn kết của nhân viên cao hơn 80%, và khả năng tăng sự hài lòng của khách hàng cao hơn 89% so với những tổ chức ít quan tâm tới văn hóa và văn hóa doanh nghiệp. (Theo Katzenbach Center)

Từ những nghiên cứu chuyên sâu, chương trình “QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA / MANAGEMENT BY CULTURE” (gọi tắt là “MBC”) là chương trình đặc biệt do PACE thiết kế, biên soạn và triển khai để đồng hành cùng doanh nghiệp để biến văn hóa trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, cũng như biến doanh nghiệp của mình thành một trong những nơi đáng làm việc nhất.

Từ những ngày đầu thành lập (năm 2001), có thể nói, Trường PACE là nơi đầu tiên tại Việt Nam biến “Văn hóa Doanh nghiệp” và "Tư tưởng Kinh doanh" thành các môn học quan trọng và các chương trình đào tạo chính thức dành cho doanh nhân. Và tính đến nay, hàng vạn lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo nhân sự và các cấp lãnh đạo áp dụng những triết lý, phương pháp và giải pháp này vào câu chuyện hoạch định chiến lược, cũng như câu chuyện kiến tạo hay chuyển đổi văn hóa của cá nhân, bộ phận và tổ chức mình.

Chương trình này cũng nhằm cổ vũ và thúc đẩy “Quản trị bằng văn hóa / Management by Culture” (MBC) tại Việt Nam, bên cạnh các phương cách quản trị truyền thống như “Quản trị bằng Mục tiêu / Management by Objectives (MBO)" hay “Quản trị bằng Luật lệ / Management by Policies (MBP). Bởi lẽ, chúng tôi tin rằng, quản trị bằng văn hóa là tương lai của quản trị, và văn hóa không chỉ là công cụ mà còn là mục đích của quản trị, đặc biệt là trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng Giám Đốc, TV HĐQT/HĐTV và Ban TGĐ).
 • Những người phụ trách công tác xây dựng và chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước.
 • Những người mong muốn làm cho bộ phận hay đội ngũ của mình có một văn hóa mạnh mẽ và độc đáo với nhiều bản sắc riêng, nhưng vẫn phù hợp với văn hóa chung của doanh nghiệp.
 • Nội dung của khóa học có tính nguyên lý, nên không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, mà còn có thể áp dụng cho trường học, bệnh viện, các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước….

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, người tham dự có thể:

 • Hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và vai trò của văn hóa đối với sự thành công và hạnh phúc, cũng như đối với sự phát triển bền vững và bứt phá của doanh nghiệp.
 • Trang bị đầy đủ tư duy, phương pháp và công cụ (Mindset, Skillset và Toolset) nhằm giúp các doanh nghiệp biết cách xây dựng hay chuyển đổi văn hóa cho doanh nghiệp của mình.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Thời lượng: Tổng thời lượng chương trình là 02 buổi.
 • Lịch học: Sáng 8:30-12:00; Chiều 13:00-17:30.

Nội dung chương trình

 • Văn hóa là cái gì? Văn hóa doanh nghiệp thực sự là cái gì?

 • Vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với thành bại của doanh nghiệp?

 • Quản trị và quản trị bằng văn hóa & Tương lai của quản trị?

 • Triết lý xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

 • Mô hình văn hóa doanh nghiệp phổ biến?

 • Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

 • Quy trình kiến tạo văn hóa doanh nghiệp?

 • Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm