Thông điệp chương trình

Quản Trị Chất Lượng Toàn Diện - TQM (Total Quality Management) là một công cụ quản lý định hướng về chất lượng với sự tham gia của toàn thể nhân viên trong tổ chức. Từ lâu TQM đã được biết đến là một công cụ quản lý chất lượng hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng không chỉ cho sản phẩm mà còn nâng cao ý thức chất lượng cho từng cá nhân trong tổ chức.

Một bộ máy được kết hợp bởi những con người được đào tạo bài bản và có ý thức tốt về quản trị chất lượng chắc chắn sẽ vận hành trơn tru và mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý nhất. Rất nhiều doanh nghiệp hiểu được sự ưu việt của TQM nhưng áp dụng vào doanh nghiệp sao cho hiệu quả lại là một vấn đề khác.

Hiểu được nỗi lo của các nhà quản lý, Trường Quản Trị Sản Xuất PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) đã thiết kế chương trình “Quản trị Chất lượng” nhằm giúp cho các doanh nghiệp tháo gỡ khúc mắc này để quản lý chất lượng hiệu quả và nâng cao giá trị hình ảnh doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Giám đốc sản xuất;
 • Quản đốc sản xuất;
 • Kỹ sư sản xuất;
 • Giám đốc chất lượng;
 • Kỹ sư chất lượng;
 • Ban quản lý nhà máy;
 • Các cá nhân có nhu cầu kiến thức về chất lượng và hệ thống chất lượng.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu về khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng;
 • Biết phương pháp, quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng

 • Khái niệm về chất lượng;
 • Quản lý chất lượng;
 • Mô hình PQCDSM;
 • Các hoạt động quản lý chất lượng.

Phần II: Quản lý chất lượng toàn diện TQM

 • TQM là gì?
 • Vai trò của TQM trong doanh nghiệp;
 • Văn hóa quản trị chất lượng toàn diện;
 • Chi phí chất lượng là gì?
 • Chi phí ẩn và cách khắc phục;
 • Vòng tròn PDCA của Deming;
 • Mô hình quản lý chất lượng;
 • Mô hình Malcolm Baldrige (USA);
 • Mô hình EFQM (EU);
 • Các bước thực hiện TQM.

Phần III: Hệ thống cải tiến

 • Phương pháp 5S:
  • Tổng quan về 5S;
  • Ý nghĩa và cách thực hiện 5S.
 • Phương pháp Kaizen:
  • Tổng quan về Kaizen;
  • Tư duy về Kaizen trong sản xuất và văn phòng;
  • Các bước thực hiện Kaizen.

Phần IV: Lean-Six Sigma

 • Tổng quan về Lean-Six Sigma:
  • Lean-Six Sigma là gì?
  • Lợi ích của Lean-Six Sigma.
 • Các công cụ trong Lean
  • Six Sigma:
  • DMAIC;
  • Các công cụ thống kê.
Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm