QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Khai giảng: 16/07/2024 - Địa điểm: Live Online

Khai giảng
16/07/2024
Phí tham dự
3.200.000 VNĐ
Địa điểm
Live Online
Phí ưu đãi
2.800.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Ba-Thứ Năm
Giờ học
18:00 - 21:00

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

Thế giới đang dần dịch chuyển vào thời đại công nghệ 4.0, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý cổ điển lạc hậu và chứa nhiều xung đột làm giảm hiệu quả của tổ chức như: dự báo tồn kho không tốt, mua hàng dư thiếu thất thường, thiếu dữ liệu và thông tin trong ra quyết định, dự báo thiếu chính xác, sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu,...

Hiểu được những khó khăn này của doanh nghiệp, Trường Quản Trị Chuỗi Cung Ứng PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) đã thiết kế chương trình "Quản trị Chuỗi cung ứng" nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, cân đối nhịp độ cung cầu, xây dựng mối liên kết giữa các phòng ban, ra quyết định dựa trên thông tin và dữ liệu chính xác.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 • Giám đốc chuỗi cung ứng, Giám đốc sản xuất;
 • Phòng mua hàng, phòng cung ứng;
 • Phòng kế hoạch, phòng logistics, kho vận;
 • Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giúp các nhà quản lý và nhà hoạch định:

 • Nâng cao tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng;
 • Áp dụng kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại vào quản trị doanh nghiệp;
 • Có đủ thông tin và cơ sở dữ liệu để ra quyết định;
 • Sử dụng công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp;
 • Chuẩn hóa các qui trình, hệ thống quản lý theo chuẩn quốc tế.

Nội dung chương trình

Phần I: Giới thiệu Quản trị chuỗi cung ứng

 1. Giới thiệu về quản lý chuỗi cung ứng;
 2. Quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại;

Phần II: Kỹ thuật dự báo và Quản lý nhu cầu

 1. Quy trình quản lý nhu cầu;
 2. Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc;
 3. Nguyên tắc dự báo;
 4. Kỹ thuật dự báo;

Phần III: S&OP (Sales & Operation Planning)

 1. Mục đích và phạm vi của kế hoạch tổng thể;
 2. S&OP và chiến lược sản xuất;
 3. S&OP và kế hoạch sản xuất;
 4. Giới thiệu các hình thức sản xuất: ETO, MTO, ATO, MTS.

Phần IV: Kế hoạch yêu cầu nguyên liệu

 1. Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP;
 2. Các loại cấu trúc sản phẩm BOM;
 3. Môi trường lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu.

Phần V: Quản lý tồn kho

 1. Giới thiệu tồn kho;
 2. Các loại tồn kho và mục đích;
 3. Lập kế hoạch tồn kho;
 4. Tính vòng quay tồn kho;
 5. Tính thời điểm đặt hàng;
 6. Tính số lượng đặt hàng;
 7. Giới thiệu công nghệ RFID trong quản lý kho.

Phần VI: Quản lý quan hệ nhà cung ứng

 1. Mua hàng;
 2. Mua hàng chiến lược và mua hàng chiến thuật;
 3. Quản lý quan hệ nhà cung ứng.

 

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm